Danh mục sản phẩm

Lioa

Ổ cắm nối đa năng chân cắm tròn Ø5 - ONCO5 LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: nhựa chống cháy, đồng nguyên chất
 • Nguồn: Dòng tải 15A/220V (3.300W)
Ổ cắm kéo dài LIOA 5TC3-2 LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 1000W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LIOA 3TC3-2 LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 1000W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LIOA 3TC5-2 LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 1000W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LiOA 4S3W LIOA
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: Nhựa, đồng
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LIOA 4TC5-2 LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 1000W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LIOA 5TC5-2 LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 1000W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LiOA 4S5W LIOA
 • Màu sắc: Trắng
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S32 ... LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2.200w/Max 10A-250V
Ổ cắm điện Lioa 4SOF3 LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2200W - 10A - 250V
Ổ cắm kéo dài đa năng LIOA 3D32N (Đen) LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S52 ... LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 2.200w/Max 10A-250V
Ổ cắm kéo dài đa năng LiOA 4D32N LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm điện đa năng LIOA 3D3S32 (Đen) LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài đa năng LIOA 3D52N LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm điện đa năng LiOA 3D3S52 (Đen) LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm điện đa năng LIOA 4SS2.5-2 LIOA
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: nhựa , đồng
 • Chiều dài dây: 2.5m
 • Công suất: tối đa 3000W (15A-250V- 50/60Hz)
Ổ cắm kéo dài đa năng LiOA 4D52N LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài đa năng LiOA 4D33N LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm điện Lioa 4SOF5 LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 2200W - 10A - 250V
Ổ cắm kéo dài LiOA 6D32N LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LiOA 8D32N LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LiOA 6D33N LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 3m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LiOA 6D52N LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài LiOA 8D52N LIOA
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 5m
 • Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V
Ổ cắm kéo dài Lioa 6SS2.5 LIOA
 • Màu sắc: Trắng
 • Chiều dài dây: 2.5m
 • Công suất: 3000W
Ổ cắm điện Lioa 6OFSSV2.5 LIOA
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: nhựa, đồng
 • Chiều dài dây: 2.5m
 • Công suất: tối đa 3300W (15A-250V- 50/60Hz)
Ổ cắm nối chia 3 ngã chân cắm tròn Ø4 - ON3NC4 LIOA
 • Chất liệu: nhựa chống cháy, đồng nguyên chất
 • Nguồn: Dòng tải: 15A/220V (3.300W)