Danh mục sản phẩm

Lioa

Ổ cắm nối đa năng Lioa chân cắm tròn Ø5 - ONCO5 LIOA

Ổ cắm nối đa năng Lioa chân cắm ...

25.000 đ

Màu sắc: Đen
Chất liệu: nhựa chống ...
Nguồn: Dòng tải 15A/220V ...
Ổ cắm kéo dài LIOA 5TC3-2 LIOA

Ổ cắm kéo dài LIOA 5TC3-2

65.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 3m
Công suất: tối đa 1000W ...
Ổ cắm LiOA 3TSN3.2.5 LIOA

Ổ cắm LiOA 3TSN3.2.5

69.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm kéo dài LIOA 4TN3-2 LIOA

Ổ cắm kéo dài LIOA 4TN3-2

69.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: 1100W (5A 220V)
Ổ cắm LiOA 3TN3-3 (3TN3.3.5) LIOA

Ổ cắm LiOA 3TN3-3 (3TN3.3.5)

70.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm LiOA 4TN3-3 (4TN3.3.5) LIOA

Ổ cắm LiOA 4TN3-3 (4TN3.3.5)

75.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm LiOA 3TN5-3 (3TN5.3.5) LIOA

Ổ cắm LiOA 3TN5-3 (3TN5.3.5)

75.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm kéo dài LIOA 3TN5-2 LIOA

Ổ cắm kéo dài LIOA 3TN5-2

75.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: 1100W (5A 220V)
Ổ cắm kéo dài LIOA 5TC5-2 LIOA

Ổ cắm kéo dài LIOA 5TC5-2

75.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 5m
Công suất: tối đa 1000W ...
Ổ cắm LIOA 4TSN3.2.5 LIOA

Ổ cắm LIOA 4TSN3.2.5

79.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm LiOA 3TSN3.3.5 LIOA

Ổ cắm LiOA 3TSN3.3.5

79.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm kéo dài LIOA 4TN5-2 LIOA

Ổ cắm kéo dài LIOA 4TN5-2

79.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: 1100W (5A 220V)
Ổ cắm LIOA 4TSN3.3.5 LIOA

Ổ cắm LIOA 4TSN3.3.5

85.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm LIOA 3SND3.2.10 (MAX 2200W) LIOA

Ổ cắm LIOA 3SND3.2.10 (MAX 2200W)

89.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 2200W

Ổ cắm LiOA 3TSN5.2.5 LIOA

Ổ cắm LiOA 3TSN5.2.5

89.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm LIOA 3SND3.3.10 (MAX 2200W) LIOA

Ổ cắm LIOA 3SND3.3.10 (MAX 2200W)

95.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 2200W

Ổ cắm LIOA 4TSN5.2.5 LIOA

Ổ cắm LIOA 4TSN5.2.5

95.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm LiOA 4TN5-3 (4TN5.3.5) LIOA

Ổ cắm LiOA 4TN5-3 (4TN5.3.5)

95.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm kéo dài LiOA 4S5W LIOA

Ổ cắm kéo dài LiOA 4S5W

95.000 đ

Màu sắc: Trắng
Chiều dài dây: 5m
Công suất: tối đa 2200W ...
Ổ cắm LiOA 3TSN5.3.5 LIOA

Ổ cắm LiOA 3TSN5.3.5

99.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm kéo dài LiOA 4S3W LIOA

Ổ cắm kéo dài LiOA 4S3W

99.000 đ

Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhựa, đồng
Chiều dài dây: 3m
Công suất: tối đa 2200W Max 10A 250V

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S32 ... LIOA

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ ...

99.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 3m
Công suất: tối đa ...
Ổ cắm LIOA 4TSN5.3.5 LIOA

Ổ cắm LIOA 4TSN5.3.5

105.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: MAX 1100W

Ổ cắm LIOA 3SNW3.2.10 (MAX 2200W) - Trắng LIOA

Ổ cắm LIOA 3SNW3.2.10 (MAX 2200W) - Trắng

109.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 2200W

Ổ cắm LIOA 3SND5.2.10 (MAX 2200W) LIOA

Ổ cắm LIOA 3SND5.2.10 (MAX 2200W)

109.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: MAX 2200W

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ LiOA 2D2S52 ... LIOA

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 4 ổ ...

109.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 5m
Công suất: tối đa ...
Ổ cắm LIOA 3SNW3.3.10 (MAX 2200W) - Trắng LIOA

Ổ cắm LIOA 3SNW3.3.10 (MAX 2200W) - Trắng

115.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 2200W

Ổ cắm LIOA 3SNW5.2.10 (MAX 2200W) - Trắng LIOA

Ổ cắm LIOA 3SNW5.2.10 (MAX 2200W) - Trắng

125.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: MAX 2200W

Ổ cắm LIOA 3D3SN3.2 LIOA

Ổ cắm LIOA 3D3SN3.2

129.000 đ

Chiều dài dây: 3m
Công suất: MAX 2200W

Ổ cắm LIOA 3SNW5.3.10 (MAX 2200W) - Trắng LIOA

Ổ cắm LIOA 3SNW5.3.10 (MAX 2200W) - Trắng

129.000 đ

Chiều dài dây: 5m
Công suất: MAX 2200W

Ổ cắm kéo dài đa năng LiOA 4D32N LIOA

Ổ cắm kéo dài đa năng LiOA 4D32N

129.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 3m
Công suất: tối đa 2200W ...
Ổ cắm kéo dài đa năng LiOA 4D33N LIOA

Ổ cắm kéo dài đa năng LiOA 4D33N

129.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 3m
Công suất: tối đa 2200W ...
Ổ cắm kéo dài đa năng LIOA 3D52N LIOA

Ổ cắm kéo dài đa năng LIOA 3D52N

129.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 5m
Công suất: tối đa 2200W ...
Ổ cắm kéo dài đa năng LIOA 3D32N (Đen) LIOA

Ổ cắm kéo dài đa năng LIOA 3D32N (Đen)

129.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 3m
Công suất: tối đa 2200W ...
Ổ cắm điện đa năng LIOA 3D3S32 (Đen) LIOA

Ổ cắm điện đa năng LIOA 3D3S32 (Đen)

129.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 3m
Công suất: tối đa 2200W ...
Ổ cắm điện Lioa 4SOF3 LIOA

Ổ cắm điện Lioa 4SOF3

139.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 3m
Công suất: tối đa 2200W - ...
Ổ cắm điện đa năng LiOA 3D3S52 (Đen) LIOA

Ổ cắm điện đa năng LiOA 3D3S52 (Đen)

139.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 5m
Công suất: tối đa 2200W ...
Ổ cắm kéo dài đa năng LiOA 4D52N LIOA

Ổ cắm kéo dài đa năng LiOA 4D52N

159.000 đ

Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 5m
Công suất: tối đa 2200W ...