Danh mục sản phẩm

Logitech

Tai nghe Logitech H110 Logitech
 • Giao tiếp: Jack 3,5 mm
 • Chiều dài dây: 1.8m
Headphone Logitech H111 (1 Jack) Logitech
 • Giao tiếp: 1 Jack
Tai nghe Logitech H150 Logitech
 • Màu sắc: xanh
HeadPhone Logitech H150 Logitech
 • Màu sắc: trắng
 • Chiều dài dây: 1.8m
Headphone Logitech H151 Logitech
 • Giao tiếp: Jack 3.5mm
Headphone Logitech H340 Logitech
 • Giao tiếp: Cổng USB
Tai nghe Logitech H370 Logitech
 • Giao tiếp: Cổng USB
HeadPhone Logitech H390 Logitech
 • Giao tiếp: Cổng USB
HeadPhone Logitech H540 Logitech
 • Giao tiếp: Cổng USB
 • Chiều dài dây: 1.8m
Tai nghe Logitech H570E Logitech
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Đen