Danh mục sản phẩm

LƯƠNG VỀ RINH NGAY Ổ CỨNG TRANSCEND

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 09/10 đến 31/10/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay Áo đi mưa khi mua ổ cứng Transcend

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S Áo đi mưa
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE H3 (Tím) TS1TSJ25H3P Áo đi mưa
Ổ cứng HDD 1TB Transcend Mobile H3B TS1TSJ25H3B Áo đi mưa
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3S TS1TSJ25M3S Áo đi mưa
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3G TS1TSJ25M3G Áo đi mưa
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND StoreJet 25C3 TS1TSJ25C3N Áo đi mưa