Danh mục sản phẩm

LƯƠNG VỀ - SẮM LIỀN SANDISK

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/06/2022 đến 30/06/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Mua ổ cứng Sandisk tặng ngay Áo đi mưa Sandisk

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ cứng SanDisk Extreme Portable SSD V2 SDSSDE61-500G-G25 Áo đi mưa Sandisk
 Ổ cứng SanDisk Extreme Portable SSD V2 SDSSDE61-1T00-G25 Áo đi mưa Sandisk
 Ổ cứng SanDisk Extreme Portable SSD V2 SDSSDE61-2T00-G25 Áo đi mưa Sandisk
 Ổ cứng SanDisk Extreme Portable SSD V2 SDSSDE61-4T00-G25 Áo đi mưa Sandisk