Danh mục sản phẩm

LƯU THẢ GA - TẾT ĐÓN QUÀ

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/01/2022 đến 31/01/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay: Cốc sứ quảng cáo Sandisk, Bộ quà tặng quảng cáo Sandisk, Gối quảng cáo chữ U Sandisk (GSDU) khi mua USB, Thẻ nhớ.

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
USB 128GB Sandisk CZ430 Cốc sứ quảng cáo Sandisk
USB 128GB Sandisk CZ73 Cốc sứ quảng cáo Sandisk
USB 128GB Sandisk CZ74 Cốc sứ quảng cáo Sandisk
USB 128GB SanDisk Dual Drive TypeC - USB DDC2  Cốc sứ quảng cáo Sandisk
USB SanDisk 128Gb Ultra Dual Drive Luxe Type-C Cốc sứ quảng cáo Sandisk
USB 256GB Sandisk CZ73 Cốc sứ quảng cáo Sandisk
USB 256GB Sandisk CZ74 Cốc sứ quảng cáo Sandisk
USB SanDisk 256Gb Ultra Dual Drive Luxe Type-C Cốc sứ quảng cáo Sandisk
Thẻ nhớ SanDisk CF Extreme Pro 128GB  Bộ quà tặng quảng cáo Sandisk
Thẻ nhớ SanDisk SDHC Extreme Pro 128GB Bộ quà tặng quảng cáo Sandisk
Thẻ nhớ microSDXC SanDisk Extreme Pro V30 128GB Bộ quà tặng quảng cáo Sandisk
Thẻ nhớ microSDXC SanDisk Extreme Pro V30 256GB  Bộ quà tặng quảng cáo Sandisk
Thẻ nhớ microSDXC SanDisk Extreme Pro V30 512GB  Bộ quà tặng quảng cáo Sandisk
Thẻ nhớ microSDXC SanDisk Extreme Pro V30 1TB Bộ quà tặng quảng cáo Sandisk
USB 64GB Sandisk CZ73 Gối quảng cáo chữ U Sandisk (GSDU)
USB 64GB Sandisk CZ74 Gối quảng cáo chữ U Sandisk (GSDU)
USB 64GB Sandisk CZ48 Gối quảng cáo chữ U Sandisk (GSDU)
USB 64GB Sandisk Z50 Gối quảng cáo chữ U Sandisk (GSDU)
USB 64GB Sandisk CZ600 Gối quảng cáo chữ U Sandisk (GSDU)
USB 64GB SanDisk Dual Drive TypeC - USB DDC2  Gối quảng cáo chữ U Sandisk (GSDU)
USB SanDisk 64Gb  Ultra Dual Drive Luxe Type-C Gối quảng cáo chữ U Sandisk (GSDU)
USB 64GB Sandisk CZ430 Gối quảng cáo chữ U Sandisk (GSDU)