Danh mục sản phẩm

Màn hình máy tính LG

Màn hình LG 34WP65G-B LG
 • Kích thước màn hình: 34-inch UltraWide IPS
 • Độ phân giải: 2560 x 1080
 • Giao tiếp: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
 • Độ sáng: 400 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
Màn hình LG 27GL850-B LG

Màn hình LG 27GL850-B

10.990.000 đ
 • Kích thước màn hình: 27" Nano IPS
 • Độ phân giải: QHD (2560 x 1440)
 • Giao tiếp: 1xDisplayPort, 2xHDMI, USB 3.0
 • Độ sáng: 350cd (Điển hình)/280cd (Tối thiểu)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
Màn hình LG 24MK600M-B LG
 • Kích thước màn hình: 23.8 Inch IPS không viền 3 cạnh
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: 2x HDMI, 1x D-Sub
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LG 24MP500-B LG
 • Kích thước màn hình: 24.0 inch IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: 2 x HDMI,
 • Độ sáng: 250 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LG 27QN880-B LG

Màn hình LG 27QN880-B

11.590.000 đ
 • Kích thước màn hình: 27 Inch IPS
 • Độ phân giải: QHD (2560 x 1440)
 • Giao tiếp: 2 x HDMI, DisplayPort, 2 x USB 3.0, USB-C
 • Độ sáng: 350 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LG 27MP60G-B LG
 • Kích thước màn hình: 27.0 inch IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI, D-Sub, Display Port
 • Độ sáng: 250 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LG 27MP500-B LG
 • Kích thước màn hình: 27.0 inch IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: 2x HDMI
 • Độ sáng: 200 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG nhanh hơn)
Màn hình LG 27GN750 LG

Màn hình LG 27GN750

8.890.000 đ
 • Kích thước màn hình: 27” FHD IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMIx2, DisplayPort ver. 1.4, USB Up-streamx1, USB Down-stream x2
 • Độ sáng: 400cd (Typ.)/320cd (Min.)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms (GtG at Faster)
Màn hình LG 27GN950-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 27"Nano IPS
 • Độ phân giải: 4K UHD 3840 x 2160
 • Giao tiếp: 2xHDMI,1x DisplayPort,Headphone Out,2xUSB Down-stream, 1xUSB Up-stream
 • Độ sáng: 400cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 1ms (GtG at Faster)
Màn hình LG 24GN600-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 23.8" IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1, Cổng màn hình x 1, Headphone out
 • Độ sáng: 300 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
Màn hình LCD LG 20MK400H-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 19,5"TN
 • Độ phân giải: 1366 x 768
 • Giao tiếp: HDMI, VGA
 • Độ sáng: 200cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 2ms
Màn hình Cong LG 38WN95C-W.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 38 Inch Nano IPS
 • Độ phân giải: UW-QHD (3840 x 1600)
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1, cổng màn hình x 1 (1.4), USB Downstream 2 (3.0), Headphone Out
 • Độ sáng: 450 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 1ms (GtG nhanh hơn)
Màn hình Cong LG 38GN950-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 37.5 Inch Nano IPS
 • Độ phân giải: UW-QHD (3840 x 1600)
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1, cổng màn hình 1 (1.4), tai nghe ra, USB Upstream x 1 (3.0), USB Downstream x 2 (3.0), Headphone Out
 • Độ sáng: 450cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 1ms (GtG nhanh hơn)
Màn hình Cong LG 35WN75C-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 35 Inch VA
 • Độ phân giải: UW-QHD (3440 x 1440)
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1, USB-C x 1, cổng USB Downtream x 2 (3.0), Headphone Out Phụ kiện: HDMI, Display Port, USB Type C
 • Độ sáng: 300 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG nhanh hơn)
Màn hình Cong LG 34WN80C-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 34 Inch IPS
 • Độ phân giải: 3440 x 1440
 • Giao tiếp: HDMI x 2, USB-C x 1, cổng màn hình x 1, USB Downstream x 2 (3.0), Headphone out
 • Độ sáng: 300 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG at Faster)
Màn hình Cong LG 34WK95C-W.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 34 Inch Nano IPS
 • Độ phân giải: UW-QHD (3440 x 1440)
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1, USB x 1, cổng màn hình x 1, USB Upstream x 1 (2.0), USB Downstream x 2 (3.0), Headphone Out
 • Độ sáng: 400 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG nhanh hơn)
Màn hình LG 34GN850-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 34 Inch Nano IPS
 • Độ phân giải: QHD (3440 x 1440)
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1, cổng màn hình 1 (1.4), tai nghe ra, dòng lên USB 1 (3.0), dòng xuống USB 2 (3.0)
 • Độ sáng: 400cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 1ms (GtG nhanh hơn)
Màn hình LG 32UL950-W.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 31.5 Inch nano IPS
 • Độ phân giải: 4K & 5K UHD (3840 x 2160)
 • Giao tiếp: HDMI x 1, Display Port x 1, Thunderbolt x 2, USB Downstream x 2 (3.0), Headphone Out
 • Độ sáng: 450 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG nhanh hơn)
Màn hình LG 32GN600-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 31.5 Inch VA
 • Độ phân giải: 2560 x 1440
 • Giao tiếp: 2x HDMI, 1x DisplayPort, Headphone Out
 • Độ sáng: 350 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG nhanh hơn), 1ms MBR
Màn hình LG 32GN500-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 31.5 Inch VA
 • Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
 • Giao tiếp: 2 x HDMI, 1x Cổng màn hình, 1x DisplayPort, Headphone out
 • Độ sáng: 300 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG nhanh hơn), 1ms MBR
Màn hình LG 32UN500-W.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 31.5" VA
 • Độ phân giải: 4K UHD (3840 x 2160)
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1, cổng màn hình x 1, Headphone Out
 • Độ sáng: 350cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (GTG)
Màn hình LG 27GN600-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: 27" IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1, cổng màn hình x 1, Headphone out
 • Độ sáng: 350 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 1ms (GtG at Faster)
Màn hình LG 24MP88HV-S LG
 • Kích thước màn hình: 23.8" AH - IPS
 • Giao tiếp: HDMIx2,D-Sub, Headphone Out
 • Độ sáng: 250cd/m2
Màn hình LG 22MN430M-B LG
 • Kích thước màn hình: 21.5" IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: Dsub x 1, HDMI x 2
 • Độ sáng: 250cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GTG)
Màn hình LG 34GL750-B.ATV LG
 • Kích thước màn hình: Cong 34" IPS
 • Độ phân giải: 2560 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 2, đầu ra tai nghe
 • Độ sáng: 300cd (Điển hình) / 240cd (Tối thiểu)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG nhanh hơn), 1ms MBR
Màn hình LG 27UL850-W LG

Màn hình LG 27UL850-W

10.590.000 đ
 • Kích thước màn hình: 27"IPS
 • Độ phân giải: UHD 3840 x 2160
 • Giao tiếp: HDMI x2, Display Port x1, USB Type-C x 1, đầu ra tai nghe, dòng xuống USB: Có (2ea/ver3.0)
 • Độ sáng: 350cd (Điển hình)/280cd (Tối thiểu)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LG 27GL650F-B LG
 • Kích thước màn hình: 27" IPS
 • Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1
 • Độ sáng: 400cd (điển hình) / 320cd (tối thiểu)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LG 27MK600M-B LG
 • Kích thước màn hình: 27" IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: DSub x 1, HDMI x 2, đầu ra tai nghe
 • Độ sáng: 250cd/m2 (Điển hình) 200cd/m2 (Tối thiểu)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LG 24GL600F-B LG
 • Kích thước màn hình: 23.6" TN
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI x 2, Display Port x 1, Headphone Out
 • Độ sáng: 300 cd/m²
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
Màn hình LCD LG 27MP59G LG
 • Kích thước màn hình: 27" AH-IPS
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Giao tiếp: D-Sub,HDMI,Display Port
 • Độ sáng: 250 cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
Màn hình LCD LG 24MK430H-B LG
 • Kích thước màn hình: 23.8" LED AH-IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI, D-Sub
 • Độ sáng: 250 cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LCD LG 24MP59G-P LG
 • Kích thước màn hình: 23.8" AH - IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: Dsub, HDMI, Display port
 • Độ sáng: 250 cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (1ms with MBR)
Màn hình LCD LG 34WK95U LG

Màn hình LCD LG 34WK95U

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 34" UltraWide® Nano IPS Display 5K2K WUHD
 • Độ phân giải: 5120 x 2160
 • Độ sáng: 450 cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5 ms
 • Kết nối: 2 x USB 3.0 , 1 x Thunderbolt 3 / Cổng xuất hình 2 x HDMI , 1 x DisplayPort
Màn hình LCD LG 32GK850F LG

Màn hình LCD LG 32GK850F

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 31.5'' VA, không viền 3 cạnh
 • Độ phân giải: 2560x1440 (2K)
 • Độ sáng: 350cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5 ms
 • Kết nối: HDMI, DisplayPort, USB
Màn hình LCD LG 27MK430H-B LG

Màn hình LCD LG 27MK430H-B

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 27" AH-IPS
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Độ sáng: 250 cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: D-Sub, DVI, HDMI
Màn hình LCD LG 27GK750F LG

Màn hình LCD LG 27GK750F

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 27’’TN
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Độ sáng: 400cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 2 ms
 • Kết nối: HDMI, Display Port, USB
Màn hình LG 24MK600H LG

Màn hình LG 24MK600H

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 24'' AH-IPS
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Giao tiếp: D-Sub, HDMI
 • Độ sáng: 250cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LCD LG 29WK500 LG

Màn hình LCD LG 29WK500

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 29" AH-IPS UltraWide
 • Độ phân giải: 2560 x 1080
 • Độ sáng: 250 cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: 2xHDMI
Màn hình LG 20M39H-B LG

Màn hình LG 20M39H-B

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 19.5"
 • Độ phân giải: 1366x768
 • Giao tiếp: D-Sub, HDMI
 • Độ sáng: 200cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình LG 20MP48A-P LG

Màn hình LG 20MP48A-P

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 19.5" AH - IPS
 • Giao tiếp: Dsub
 • Độ sáng: 200cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 14ms