Danh mục sản phẩm

Màn Hình LCD VIEWSONIC

Màn hình cong Viewsonic VX3217-2KC-MHD VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 32”W (31.5” kích thước thật) SuperClear® VA (Cong 1800R), TFT LCD
 • Độ phân giải: QHD 2560 x 1440
 • Giao tiếp: HDMI x 2 (v1.4 compatible),DisplayPort x 1 (v1.2 compatible),Mini DP x 1 (v1.2 compatible)
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (Typ)
Màn hình Viewsonic VX3258-PC-MHD VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 31.5” Curvature 1800R
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI 1.4: 2, Display Port: 1
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (typ)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
Màn hình Viewsonic XG2705 VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 27"IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI 1.4: 2, Display Port: 1
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
Màn hình Viewsonic X2776-SH VIEWSONIC Hàng sắp về
 • Kích thước màn hình: 27" IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (typ)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
Màn hình Viewsonic XG2405 VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 24" (View: 23.8) IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI 1.4: 2, Display Port: 1
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (typ)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
Màn hình Viewsonic XG2402 VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 24'' TN
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI 1.4 x 2 DisplayPort 1.2 x 1
 • Độ sáng: 350 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
Màn hình Viewsonic VG2455 VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 23.8" SuperClear® IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: GtG(Recommend; typ; ms): 5ms
 • Kích thước: 23.8" SuperClear® IPS
Màn hình Viewsonic VG2448 VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 23.8" SuperClear® IPS TFT LCD
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI x 1, VGA x 1, DisplayPort
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GtG)
Màn hình Viewsonic VX2476-SH VIEWSONIC Hàng sắp về
 • Kích thước màn hình: 23.8" IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: VGA: 1, HDMI 1.4: 2
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (typ)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
Màn hình Viewsonic VA2432-H VIEWSONIC Hàng sắp về
 • Kích thước màn hình: 23.8" IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: VGA: 1; HDMI 1.4: 1
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (typ)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình Viewsonic VA2405-H VIEWSONIC Hàng sắp về
 • Kích thước màn hình: 23.6" VA
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: VGA: 1, HDMI 1.4: 1
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (typ)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
Màn hình cảm ứng Viewsonic TD2230 VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 21.5" IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI x 1 (v1.4 compatible), DisplayPort x 1 (v1.2 compatible), VGA x 1
 • Độ sáng: 200 cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: Response Time (Typical GTG): 14ms Response Time (GTG w/OD): 5ms
Màn hình Viewsonic VA2223-A VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 21.5" TN
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: VGA
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (typ)
Màn hình Viewsonic VA2261-2 VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 21.5” TN
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Giao tiếp: VGA, DVI-D x 1
 • Độ sáng: 200 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
Màn hình Viewsonic VA2756-MH VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 27” IPS
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: VGA x 1,HDMI x 1
 • Độ sáng: 250 cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (Typ)
Màn hình Viewsonic VX3276-MHD-2 VIEWSONIC
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI x 1 (tương thích v1.4) DisplayPort x 1 (tương thích v1.2)
 • Độ sáng: 250 cd / m2 (Typ), 200 cd / m2 (Tối thiểu)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
Màn hình Viewsonic VA2261H-8 VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 21.5" TN
 • Độ phân giải: Full HD 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI, VGA
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (Typ)
Màn hình Viewsonic ELITE XG240R VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 24"W TN TFT LCD
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI, Display Port
 • Độ sáng: 350 cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: GTG : 1ms
Màn hình Viewsonic VX2458-C-MHD VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 23.6" VA TFT LCD(Curved 1800R)
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: Dual-DVI x1,HDMI x 1 (v1.4 compatible), DisplayPort 1.2 x1
 • Độ sáng: 280 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
Màn hình Viewsonic VA1903-H VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 18.5"  LED- panel TN
 • Độ phân giải: 1366x768
 • Độ sáng: 200cd/m2
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GTG)
 • Kết nối: 1 x VGA/D-sub
Màn hình Viewsonic VX2039-SA VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 19.5" ; IPS LCD
 • Độ phân giải: WXGA+ 1440 x 900
 • Giao tiếp: VGA
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (typ)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (GTG)
 • Kết nối: VGA
Màn hình Viewsonic VA2710-MH VIEWSONIC

Màn hình Viewsonic VA2710-MH

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 27" IPS Technology TFT LCD
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI, VGA
 • Độ sáng: 300 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (typ)
Màn hình Viewsonic VA2456-H VIEWSONIC

Màn hình Viewsonic VA2456-H

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 23.8" IPS Technology TFT LCD
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI, VGA
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: GTG: 5ms (Typ)
Màn hình Viewsonic VA2403-H VIEWSONIC

Màn hình Viewsonic VA2403-H

Ngừng kinh doanh
 • Kích thước màn hình: 23.6" VA TFT LCD
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Giao tiếp: HDMI, VGA
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: GTG: 5ms (Typ)
Màn hình LCD Viewsonic VX3211-2K VIEWSONIC
 • Kích thước màn hình: 31.5" SuperClear AH-IPS
 • Độ phân giải: QHD 2560 x 1440
 • Giao tiếp: VGA/HDMI x1/DisplayPort 1.2 x1
 • Độ sáng: 250 cd/m2 (Typ)
 • Thời gian đáp ứng: 3ms