Danh mục sản phẩm

MÁY BỘ TNC - ƯU ĐÃI MÊ LY

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra: từ 09/05/2023 đến 31/05/2023 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi: 

Máy bộ TNC:
- Giá từ 5,990,000VNĐ
- Tặng Loa Soundmax A130 trị giá 180.000Đ
- Bảo hành 36 tháng
+ Miễn phí kiểm tra, bảo hành tận nơi năm đầu tiên: 12 tháng
+ Các năm tiếp theo bảo hành trực tiếp tại Thành Nhân Computer
*** Không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi khác
3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Máy bộ TNC G6405 SSD 4GB
Máy bộ TNC G6405 SSD 8GB
Máy bộ TNC I3 10105 HDD 8GB
Máy bộ TNC I310105 HDD 4GB
Máy bộ TNC I310105 SSD 4GB
Máy bộ TNC I310105 SSD 8GB
Máy bộ TNC I3110 HDD 4GB
Máy bộ TNC I3110 HDD 8GB
Máy bộ TNC I3110 SSD 4GB
Máy bộ TNC I3110 SSD 8GB
Máy bộ TNC I31105F SSD 8GB VGA 4GB
Máy bộ TNC I3112 HDD 4GB
Máy bộ TNC I3112 HDD 8GB
Máy bộ TNC I3112 SSD 4GB
Máy bộ TNC I3112 SSD 8GB
Máy bộ TNC I3112F SSD 16GB VGA 4GB
Máy bộ TNC I3112F SSD 8GB VGA 4GB
Máy bộ TNC I5410 HDD 16GB
Máy bộ TNC I5410 HDD 4GB
Máy bộ TNC I5410 HDD 8GB
Máy bộ TNC I5410 SSD 16GB
Máy bộ TNC I5410 SSD 4GB
Máy bộ TNC I5410 SSD 8GB
Máy bộ TNC I5410F SSD 8GB VGA 4GB
Máy bộ TNC I5411 HDD 16GB
Máy bộ TNC I5411 HDD 4GB
Máy bộ TNC I5411 HDD 8GB
Máy bộ TNC I5411 SSD 16GB
Máy bộ TNC I5411 SSD 4GB
Máy bô TNC I5411 SSD 8GB
Máy bộ TNC I5412 HDD 16GB
Máy bộ TNC I5412 HDD 4GB
Máy bộ TNC I5412 HDD 8GB
Máy bộ TNC I5412 SSD 16GB
Máy bộ TNC I5412 SSD 4GB
Máy bộ TNC I5412 SSD 8GB
Máy bộ TNC I5412F SSD 16GB VGA 4GB
Máy bộ TNC I5412F SSD 8GB VGA 4GB
Máy bộ TNC I7710 HDD 4GB
Máy bộ TNC I7710 HDD 8GB
Máy bộ TNC I7710 SSD 4GB
Máy bộ TNC I7710 SSD 8GB
Máy bộ TNC I7711 HDD 16GB
Máy bộ TNC I7711 HDD 4GB
Máy bộ TNC I7711 HDD 8GB
Máy bộ TNC I7711 SSD 16GB
Máy bộ TNC I7711 SSD 4GB
Máy bộ TNC I7711 SSD 8GB
Máy bộ TNC I7711F SSD 16GB VGA 4GB
Máy bộ TNC I7711F SSD 8GB VGA 4GB
Máy bộ TNC I7712 HDD 16GB
Máy bộ TNC I7712 HDD 4GB
Máy bộ TNC I7712 HDD 8GB
Máy bộ TNC I7712 SSD 16GB
Máy bộ TNC I7712 SSD 4GB
Máy bộ TNC I7712 SSD 8GB
Máy bộ TNC I7712F SSD 16GB VGA 4GB
Máy bộ TNC I7712F SSD 8GB VGA 4GB