Danh mục sản phẩm

Máy chấm công

Máy chấm công ZKTeco MB40-VL ZKTeco
 • Giao tiếp: TCP / IP, USB, Wifi
 • Màn hình: 2.8 inch
 • Nguồn: 12VDC, 1.5A
Máy chấm công ZKTeco MB20 ZKTeco
 • Giao tiếp: TCP / IP, USB-Host
 • Màn hình: TFT 2,8 inch
 • Nguồn: 5V 1.5A
Máy chấm công ZKTECO TA939 ZKTeco
 • Giao tiếp: TCP/IP , USB , Wifi
 • Màn hình: 2.8-inch TFT trực quan
 • Nguồn: 12V, 1.5A
Máy chấm công Ronald Jack X959 Ronald Jack
 • Giao tiếp: TCP/IP, USB
 • Màn hình: LCD hiển thị tên, ID
 • Nguồn: 12V, 1.5A
Máy chấm công và kiểm soát Ronald Jack DG600 Ronald Jack
 • Giao tiếp: TCP/IP , USB
 • Màn hình: 2.8-inch TFT trực quan
 • Nguồn: 12V, 1.5A
Máy chấm công Ronald Jack X958A Ronald Jack
 • Tính năng: Self-Service Query, Automatic Status Switch, Photo ID
 • Giao tiếp: TCP/IP,USB Host & Clien
 • Màn hình: 3 inch TFT
 • Nguồn: DC12V 1.5A
Máy chấm công Ronald Jack RJ3500 Ronald Jack
 • Giao tiếp: TCP/IP/ USB, Wifi
 • Màn hình: hiển thị tên, ID
 • Nguồn: 9V, 2A
Máy chấm công Ronald Jack RJ1300 Ronald Jack
 • Giao tiếp: TCP/IP/ USB
 • RAM: 128k
 • Màn hình: hiển thị tên, ID
 • Nguồn: 5V, 2A
Máy chấm công Ronald Jack RJ1200 Ronald Jack
 • Giao tiếp: TCP/IP/ USB
 • RAM: 128k
 • Màn hình: 2.8 TFT LCD màu, hiển thị tên, ID
 • Nguồn: 12V
Máy chấm công Ronald Jack T8 Ronald Jack
 • Tính năng: Máy chấm công tích hợp cho doanh nghiệp từ 5 - 50 nhân sự (trà sữa, caffe, nhà hàng, văn phòng...)
 • Giao tiếp: Kết nối với khóa từ. Kết nối với máy tính qua cổng RS - 232/485, TCP/IP + USB. Kết nối dữ liệu online bằng IP wan hoặc DNS.
 • Tốc độ: Tốc độ xử lý nhanh < 1s/ lần
Máy chấm công ZKTeco MB160 Ronald Jack
 • Giao tiếp: TCP / IP, USB-Host, Wi-Fi (Tùy chọn)
 • Màn hình: Màn hình TFT 2,8 inch
 • Nguồn: 12V 1.5A
Máy chấm công Ronald Jack X628H Ronald Jack
 • Giao tiếp: TCP/IP , USB
 • Màn hình: màn hình 2.8-inch TFT trực quan
Máy chấm công Ronald Jack X628C Ronald Jack
 • Giao tiếp: TCP/IP, USB
 • Màn hình: Màn hình LCD hiển thị tên, ID
 • Nguồn: 5V, 2A
Máy chấm công Ronald Jack X629 Pro Ronald Jack
 • Giao tiếp: TCP/IP , USB
 • Màn hình: màn hình 2.8-inch TFT trực quan
 • Nguồn: 5V, 1.5A
Máy chấm công Ronald Jack P5 Ronald Jack
 • Tính năng: Work code, SMS, DST, Scheduled-bell Self-Service Query, SSR Report, Automatic Status Switch, T9 Input, 9 Digit User ID, ID card
 • Giao tiếp: TCP/IP USB Host
 • Màn hình: 2.8 inch TFT
 • Nguồn: 5V DC 1A