Danh mục sản phẩm

Microphone

Thiết bị thu âm Razer Seiren V2 X-USB Microphone for ... Razer
 • Màu sắc: Hồng
 • Nguồn: 5 V / 350 mA
Thiết bị thu âm Razer Seiren BT-Bluetooth Microphone for ... Razer
 • Màu sắc: Đen
 • Nguồn: Battery Capacity: 140 mAH; Battery life: 6 Hours
Thiết bị thu âm Razer Seiren X Condenser ... Razer
 • Màu sắc: Đen
 • Nguồn: 5V 100 mA
Thiết bị thu âm Razer Seiren X Mercury (RZ19-02290400-R3M1) Razer
 • Màu sắc: Trắng
 • Nguồn: 5V 100 mA
Thiết bị thu âm Razer Seiren X Quartz (RZ19-02290300-R3M1) Razer
 • Màu sắc: Hồng
 • Nguồn: 5V 100 mA
Thiết bị thu âm HP HyperX QuadCast S (4P5P7AA) HP
 • Giao tiếp: USB-C sang USB-A
 • Chiều dài dây: 3m
Thiết bị thu âm Razer Seiren Mini Quartz ... Razer
 • Màu sắc: Hồng
 • Nguồn: 5V 500mA (USB)
Thiết bị thu âm Razer Seiren Mini (RZ19-03450100-R3M1) Razer
 • Màu sắc: Đen
 • Nguồn: 5V 500mA (USB)
Thiết bị thu âm HP HyperX QuadCast (4P5P6AA) HP
 • Chiều dài dây: 3m
Thiết bị thu âm HP HyperX SoloCast (4P5P8AA) HP
 • Giao tiếp: USB 2.0 (tốc độ tối đa)
 • Chiều dài dây: 2m
 • Nguồn: 5V/100mA (USB)