Danh mục sản phẩm

MUA LAPTOP DELL TẶNG TÚI XÁCH

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 03/05/2022 đến 31/05/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Mua Laptop Dell tặng ngay Túi xách

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Laptop Dell Latitude 3520 70251603 Túi xách
Laptop Dell Inspiron 15 3511 P112F001ABL Túi xách
Laptop Dell Vostro 3400 70270644 Túi xách
Laptop Dell Vostro 3400 70270645 Túi xách
Laptop DELL Vostro 14 3400 YX51W1 Túi xách
Laptop Dell Inspiron 15 3511 P112F001BBL Túi xách
Laptop DELL Inspiron 15 3505 Y1N1T5 Túi xách
Laptop DELL Vostro 14 3400 YX51W2 Túi xách
Laptop DELL Vostro 15 3510 7T2YC2 Túi xách
Laptop DELL Vostro 15 5515 K4Y9X1 Túi xách
Laptop Dell Inspiron 15 3511 70270650 Túi xách
Laptop Dell Vostro 5510 70270646 Túi xách
Laptop DELL Vostro 15 3510 7T2YC3 Túi xách
Laptop Dell Inspiron 15 3511 70270652 Túi xách
Laptop Dell G15 5511 P105F006BGR Túi xách
Laptop DELL Inspiron 14 5402 GVCNH2 Túi xách
Laptop DELL Inspiron 14 5415 TX4H61 Túi xách
Laptop DELL Vostro 13 5310 YV5WY5 Túi xách
Laptop DELL Vostro 14 3400 YX51W6 Túi xách
Laptop DELL Inspiron 15 3515 G6GR71 Túi xách
Laptop DELL Inspiron 15 3515 G6GR72 Túi xách
Laptop DELL Vostro 14 3400 YX51W5 Túi xách
Laptop DELL XPS 13 9310 6GH9X Túi xách
Laptop DELL Vostro 13 5310 YV5WY3 Túi xách