Danh mục sản phẩm

MUA MÁY HỌC ONLINE - TẶNG NGAY WEBCAM

 

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 05/10 đến 31/10/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay WEBCAM XIAOMI XIAOVV 6320S(XIAOVV) trị giá 500.000Đ khi MUA KÈM Máy bộ HP và Màn hình HP.

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG
MÁY BỘ HP
Máy bộ HP S01-pF1144d 181A4AA
Máy bộ HP S01-pF1145d 181A5AA
Máy bộ HP S01-pF1146d 181A6AA
Máy bộ HP S01-pF1167d 22X66AA
Máy bộ HP S01-pF1000d 46J90PA
Máy bộ HP S01-pF1002d 46J92PA
Máy bộ HP S01-pF1003d 46J93PA
Máy bộ HP S01-pF1001d 46J91PA
MÀN HÌNH HP
Màn hình HP M22F 2E2Y3AA
Màn hình HP M27f 2H0N1AA
Màn hình HP M27fw 2H1B1AA
Màn hình HP V19 9TN41AA