Danh mục sản phẩm

MUA Ổ CỨNG GẮN NGOÀI SANDISK TẶNG DÙ GẤP

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 09/10 đến 15/10/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay Dù gấp khi mua ổ cứng Sandisk

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ cứng SanDisk Extreme Portable SSD V2 SDSSDE61-500G-G25 Dù gấp
 Ổ cứng SanDisk Extreme Portable SSD V2 SDSSDE61-1T00-G25 Dù gấp