Danh mục sản phẩm

MUA Ổ CỨNG SEAGATE NHẬN NGAY BAO ĐỰNG Ổ CỨNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 09/10 đến 31/10/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay Bao đựng ổ cứng Seagate khi mua ổ cứng Seagate

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ cứng HDD 4TB Seagate Expansion Portable STEA4000400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 5TB Seagate Expansion Portable STEA5000402 Bao đựng ổ cứng Seagate
  Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 4TB 2.5" USB 3.0 (Đen) - STHP4000400  Bao đựng ổ cứng Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 4TB 2.5" USB 3.0 (Bạc) - STHP4000401  Bao đựng ổ cứng Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 4TB 2.5" USB 3.0 (Xanh) - STHP4000402  Bao đựng ổ cứng Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5" USB 3.0 (Đen) - STHP5000400  Bao đựng ổ cứng Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5" USB 3.0 (Bạc) - STHP5000401  Bao đựng ổ cứng Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5" USB 3.0 (Xanh) - STHP5000402  Bao đựng ổ cứng Seagate