Danh mục sản phẩm

MUA Ổ CỨNG SEAGATE - NHẬN NGAY QUÀ TẶNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 03/05/2022 đến 31/05/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Mua ổ cứng Seagate tặng ngay: Bao đựng ổ cứng Seagate, Túi mềm Seagate, Nón bảo hiểm, Ly giữ nhiệt

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate Expansion Portable STKM1000400 Túi mềm Seagate hoặc Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Expansion Portable STKM2000400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate Expansion Portable STKM4000400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Expansion Portable STKM5000400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000400 (Đen) Túi mềm Seagate hoặc Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000401 (Bạc) Túi mềm Seagate hoặc Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000402 (Xanh) Túi mềm Seagate hoặc Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000403 (Đỏ) Túi mềm Seagate hoặc Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000404 (Xám) Túi mềm Seagate hoặc Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000405 (Hồng) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000403 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000404 (Xám) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C  STKG500401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng SSD 500GB Seagate Expansion (STJD500400) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng SSD 1TB Seagate Expansion (STJD1000400) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng SSD 500GB Seagate One Touch STJE500400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng SSD 500GB Seagate One Touch STJE500402 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng SSD 1TB Seagate One Touch STJE1000402 Bao đựng ổ cứng Seagate
SSD 500GB Seagate BarraCuda Fast STJM500400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Baracuda Fast STJM1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng gắn ngoài SSD 2TB Seagate Baracuda Fast STJM2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Firecuda Gaming STJP500400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Firecuda Gaming STJP1000400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng gắn ngoài SSD 2TB Seagate Firecuda Gaming STJP2000400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng gắn ngoài HDD 1TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng gắn ngoài HDD 2TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate
HDD 4TB Dock Seagate Firecuda Gaming Black STJF4000400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Firecuda Gaming STKL2000400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Firecuda Gaming STKL5000400 Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus STDR2000303 (Đỏ) Nón bảo hiểm + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000400 (Đen) Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000401 (bạc) Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000402 (Xanh) Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000403 (Đỏ) Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000404 (Vàng) Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000405 Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000406 (Xám) Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 5TB Seagate Backup Plus Portable STHP5000400 (Đen) Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 5TB Seagate Backup Plus Portable STHP5000401 (Bạc) Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate
Ổ cứng HDD 5TB Seagate Backup Plus Portable STHP5000402 (Xanh) Ly giữ nhiệt + Bao đựng ổ cứng Seagate