Danh mục sản phẩm

MUA Ổ CỨNG SEAGATE - TẶNG CHUỘT LOGITECH

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 05/01/2022 đến 31/01/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Mua ổ cứng Seagate nhận ngay các quà tặng: Chuột Logitech M105

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000400 (Đen) Chuột Logitech M105
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000401 (Bạc) Chuột Logitech M105
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000400 (Đen) Chuột Logitech M105
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000401 (Bạc) Chuột Logitech M105