Danh mục sản phẩm

MUA Ổ CỨNG TRANSCEND - NHẬN NGAY QUÀ TẶNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/08/2022 đến 31/08/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi: Mua ổ cứng Transcend tặng ngay: Balo, Cáp sạc, Túi chống thấm.

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE H3 (Tím) TS1TSJ25H3P Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 1TB Transcend Mobile H3B TS1TSJ25H3B Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3S TS1TSJ25M3S Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3G TS1TSJ25M3G Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S Cáp sạc
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND StoreJet 25C3 TS1TSJ25C3N Cáp sạc
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3B TS2TSJ25H3B (Xanh) Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 2TB TRANSCEND MOBILE M3S TS2TSJ25M3S Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile M3G TS2TSJ25M3G Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3 TS2TSJ25H3P Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 2TB Transcend C3S Transcend C3S TS2TSJ25C3S Cáp sạc
Ổ cứng HDD 2TB Transcend StoreJet 25C3 TS2TSJ25C3N Cáp sạc
Ổ cứng HDD 4TB Transcend StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Slim M3S (TS4TSJ25M3S) Túi chống thấm
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Storjet 35T3 TS4TSJ35T3 Balo