Danh mục sản phẩm

MUA Ổ CỨNG WESTERN - TẶNG NGAY BAO ĐỰNG Ổ CỨNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/7/2022 - 31/12/2022

2. Nội dung khuyến mãi: Mua ổ cứng WESTERN tặng ngay bao đựng ổ cứng

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Ổ cứng WD 1TB Element WDBUZG0010BBK-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 2TB  WD Element WDBU6Y0020BBK-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 3TB WD Element WDBU6Y0030BBK-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 4TB  WD Element WDBU6Y0040BBK-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 1TB WD My Passport WDBYVG0010BBK-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 1TB WD My Passport WDBYVG0010BRD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 1TB WD My Passport WDBYVG0010BBL-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBK-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BWT-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBL-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BRD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBL-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 4TB  WD My Passport WDBPKJ0040BRD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 1TB  WD My Passport Ultra WDBC3C0010BSL-WESN  Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 2TB  WD My Passport Ultra WDBC3C0020BBL-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 2TB  WD My Passport Ultra WDBC3C0020BSL-WESN  Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BSL-WESN  Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BBL-WESN  Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng WD 4TB WD My PassPort Ultra WDBFTM0040BGD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort WDBAGF5000AGD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GBWD My PassPort WDBAGF5000AGY-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort WDBAGF5000ARD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort  WDBAGF5000ABL-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB WD My Passport WDBAGF5000ASL-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort  WDBAGF0010BGY-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BBL-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BRD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BGD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My Passport WDBAGF0010BSL-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort WDBAGF0020BGD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort  WDBAGF0020BGY-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort WDBAGF0020BBL-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort WDBAGF0020BRD-WESN Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My Passport WDBAGF0020BSL-WESN Bao đựng ổ cứng