Danh mục sản phẩm

MUA Ổ CỨNG WESTERN TẶNG TÚI CHỐNG SỐC

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 09/10 đến 31/12/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay Túi chống sốc khi mua ổ cứng WESTERN

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ cứng WD 1TB Element WDBUZG0010BBK-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 2TB  WD Element WDBU6Y0020BBK-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 3TB WD Element WDBU6Y0030BBK-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 4TB  WD Element WDBU6Y0040BBK-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 1TB WD My Passport WDBYVG0010BBK-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 1TB WD My Passport WDBYVG0010BRD-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 1TB WD My Passport WDBYVG0010BBL-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBK-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BWT-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBL-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BRD-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBL-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 4TB  WD My Passport WDBPKJ0040BRD-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 1TB  WD My Passport Ultra WDBC3C0010BSL-WESN  Túi chống sốc
Ổ cứng WD 2TB  WD My Passport Ultra WDBC3C0020BBL-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 2TB  WD My Passport Ultra WDBC3C0020BSL-WESN  Túi chống sốc
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BSL-WESN Túi chống sốc
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BBL-WESN  Túi chống sốc
Ổ cứng WD 4TB WD My PassPort Ultra WDBFTM0040BGD-WESN Túi chống sốc