Danh mục sản phẩm

MUA SẮM THẢ GA - BAO LA QUÀ TẶNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/01/2023 đến 31/01/2023 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi: Mua ổ cứng Transcend nhận ngay USB Transcend 64GB

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE H3 (Tím) TS1TSJ25H3P USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 1TB Transcend Mobile H3B TS1TSJ25H3B USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3S TS1TSJ25M3S USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3G TS1TSJ25M3G USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND StoreJet 25C3 TS1TSJ25C3N USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3B TS2TSJ25H3B (Xanh) USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 2TB TRANSCEND MOBILE M3S TS2TSJ25M3S USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile M3G TS2TSJ25M3G USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3 TS2TSJ25H3P USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 2TB Transcend C3S Transcend C3S TS2TSJ25C3S USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 2TB Transcend StoreJet 25C3 TS2TSJ25C3N USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 4TB Transcend StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Slim M3S (TS4TSJ25M3S) USB Transcend 64GB
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Storjet 35T3 TS4TSJ35T3 USB Transcend 64GB
Ổ cứng SSD 120GB Transcend 220S USB Transcend 64GB
Ổ cứng SSD 480GB Transcend 220S USB Transcend 64GB
Ổ cứng SSD 128GB Transcend 230S (TS128GSSD230S) USB Transcend 64GB
Ổ cứng SSD 240GB Transcend 820S (TS240GMTS820S) USB Transcend 64GB
Ổ cứng SSD 128GB Transcend 110S TS128GMTE110S USB Transcend 64GB
Ổ cứng SSD 256GB Transcend 110S TS256GMTE110S USB Transcend 64GB