Danh mục sản phẩm

MUA TRANSCEND QUÀ CỰC ĐỈNH

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 03/05/2022 đến 31/05/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay: Túi chống thấm nước khi mua ổ cứng

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE H3 (Tím) TS1TSJ25H3P Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 1TB Transcend Mobile H3B TS1TSJ25H3B Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3S TS1TSJ25M3S Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3G TS1TSJ25M3G Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND StoreJet 25C3 TS1TSJ25C3N Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3B TS2TSJ25H3B (Xanh) Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 2TB TRANSCEND MOBILE M3S TS2TSJ25M3S Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile M3G TS2TSJ25M3G Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3 TS2TSJ25H3P Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 2TB Transcend C3S Transcend C3S TS2TSJ25C3S Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 2TB Transcend StoreJet 25C3 TS2TSJ25C3N Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 4TB Transcend StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Slim M3S (TS4TSJ25M3S) Túi chống thấm nước
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Storjet 35T3 TS4TSJ35T3 Túi chống thấm nước