Danh mục sản phẩm

NHẬN QUÀ CỰC MÊ KHI MUA MÁY BỘ HP

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 3/10 đến 31/10/2020 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Khách hàng sẽ được nhận ngay bình giữ nhiệt Lock&Lock khi mua máy bộ HP trong tháng 10 tại Thành Nhân - TNC.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Máy bộ HP Pavilion TP01-1110d 180S0AA (Silver)

Máy bộ HP Pavilion TP01-1111d 180S1AA (Silver)

Máy bộ HP Pavilion TP01-1112d 180S2AA (Silver)

Máy bộ HP Pavilion TP01-1113d 180S3AA (Silver)

Máy bộ HP Pavilion TP01-1114d 180S4AA (Silver)

Máy bộ HP Pavilion TP01-1116d 180S6AA (Silver)

Máy bộ HP Pavilion TP01-1118d 180S8AA (Silver)

Máy bộ HP S01-pF0101d 7XE20AA

Máy bộ HP S01-pF0102d 7XE21AA

Máy bộ HP ProDesk 400 G6 MT 7YH20PA

Máy bộ HP ProDesk 400 G6 MT 7YH38PA

Máy bộ HP S01-pF1141d 181A1AA

Máy bộ HP S01-pF1142d 181A2AA

Máy bộ HP S01-pF1144d 181A4AA

Máy bộ HP S01-pF1145d 181A5AA

4. Quà tặng: Bình giữ nhiệt Lock&Lock