Danh mục sản phẩm

Phần Mềm Microsoft

Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05225Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-05225). Dùng cho doanh nghiệp
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05206Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (R18-05206). Dùng cho doanh nghiệp
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05244Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-05244). Dùng cho doanh nghiệp
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06555Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06557Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft SQL Server 7JQ-7JQ-01275Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL 228-11135Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft SQL Server 7NQ-01158Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office 365 9F5-00003Microsoft
 • Tính năng: O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office 365 J29-00003Microsoft
 • Tính năng: O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office 365 9F4-00003Microsoft
 • Tính năng: O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office 365 Q4Y-00003Microsoft
 • Tính năng: O365E1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office 365 Q7Y-00003Microsoft
 • Tính năng: O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office 365 Q5Y-00003Microsoft
 • Tính năng: O365E3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine ...Microsoft
 • Tính năng: Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Win 10 Pro FQC-09525Microsoft
 • Tính năng: Win 10 Pro SNGL Upgrd OLP NL
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Win SvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL ...Microsoft
 • Tính năng: Win SvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Win SvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL ...Microsoft
 • Tính năng: Win SvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Windows 2016 6VC-03222Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Microsoft Windows 2016 Remote Desktop Services Device CAL Open Business
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Windows 2016 6VC-03224Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Microsoft Windows 2016 Remote Desktop Services User CAL Open Business
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Windows Server 2016 9EM-00124Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Microsoft Windows Server 2016 Standard 2-Core Open Business (SL đặt tối thiểu 8 bản)
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Windows Server 2016 9EA-00124Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 2-Core-License W/Software Assurance Open Business (SL đặt tối thiểu 8 bản)
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office 365 Personal QQ2-00570Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Hệ điều hành: MS Windows
 • Tính năng: Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2. OFFICE FPP 2013
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2016 ...Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Office Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office Home and Business 2016 T5D-02695Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office 6GQ-00757Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Office 365 Home English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (Dùng cho hộ gia đình, phi thương mại, cài cho 5PCs/Macs + 5 Mobi)
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft Office 79G-04679Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess P2
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft FQC-08969 Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk ...Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft FQC-08929 Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk ...MicrosoftGiảm 50k
 • Tính năng: Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft KW9-00139 Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk ...Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft KW9-00185 Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk ...Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Win Home 10 32 bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft KW9-00478 WIN HOME 10 32-bit/64-bit Eng ...Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: WIN HOME 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB RS (NEW)
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft FQC-10070 Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng ...Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB RS (NEW)
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft
Phần mềm Microsoft P73 - 06165 Windows Svr Std 2012 R2 x64 ...Microsofttặng thẻ điện thoại
 • Tính năng: Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM
 • Bảo hành: 00 tháng
 • Hãng sản xuất: Microsoft