Danh mục sản phẩm

Phần Mềm Microsoft

Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05225 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-05225). Dùng cho doanh nghiệp
Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05206 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (R18-05206). Dùng cho doanh nghiệp
Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05244 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-05244). Dùng cho doanh nghiệp
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06555 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06557 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 7JQ-7JQ-01275 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
Phần mềm SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL 228-11135 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL
Phần mềm Microsoft SQL Server 7NQ-01158 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 9F5-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 J29-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 9F4-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q4Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365E1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q7Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q5Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365E3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine ... Microsoft
 • Tính năng: Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine
Phần mềm Microsoft Windows 2016 6VC-03222 Microsoft
 • Tính năng: Microsoft Windows 2016 Remote Desktop Services Device CAL Open Business
Phần mềm Microsoft Windows 2016 6VC-03224 Microsoft
 • Tính năng: Microsoft Windows 2016 Remote Desktop Services User CAL Open Business
Phần mềm Microsoft Windows Server 2016 9EA-00124 Microsoft
 • Tính năng: Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 2-Core-License W/Software Assurance Open Business (SL đặt tối thiểu 8 bản)
Phần mềm Microsoft Office 365 Personal QQ2-00570 Microsoft
 • Hệ điều hành: MS Windows
 • Tính năng: Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2. OFFICE FPP 2013
Phần mềm Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2016 ... Microsoft
 • Tính năng: Office Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess
Phần mềm Microsoft Office Home and Business 2016 T5D-02695 Microsoft Sản phẩm khuyến mãi
 • Tính năng: Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD
Phần mềm Microsoft Office 6GQ-00757 Microsoft
 • Tính năng: Office 365 Home English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (Dùng cho hộ gia đình, phi thương mại, cài cho 5PCs/Macs + 5 Mobi)
Phần mềm Microsoft Office 79G-04679 Microsoft
 • Tính năng: Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess P2
Phần mềm Microsoft FQC-08969 Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft FQC-08929 Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk ... Microsoft Giảm 50k
 • Tính năng: Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft KW9-00139 Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft KW9-00185 Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Home 10 32 bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft KW9-00478 WIN HOME 10 32-bit/64-bit Eng ... Microsoft
 • Tính năng: WIN HOME 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB RS (NEW)
Phần mềm Microsoft FQC-10070 Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng ... Microsoft
 • Tính năng: Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB RS (NEW)