Danh mục sản phẩm
Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05225 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-05225). Dùng cho doanh nghiệp
Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05206 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (R18-05206). Dùng cho doanh nghiệp
Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05244 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-05244). Dùng cho doanh nghiệp
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06555 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06557 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 7JQ-7JQ-01275 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
Phần mềm SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL 228-11135 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL
Phần mềm diệt Virus Bitdefender Small Office 2 Sever + 4PCs Bitdefender
 • Tính năng: Bitdefender Small Office Pack mang lại sự tin cậy,Tiết kiệm chi phí và thời gian
Phần mềm diệt Virus TrendMicro Maximum Security 3PC 2016 TrendMicro
 • Tính năng: Maximum Security 3PC 2018
Phần mềm diệt virus Kaspersky Anti Virus (3 User) Kaspersky
 • Tính năng: Anti Virus (3 User) 2017
Phần mềm diệt virus Kaspersky Anti Virus (1 User) Kaspersky
 • Tính năng: Anti Virus (1 User) 2017
Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 1U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 1U/1Y
Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 3U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 3U/1Y
Phần mềm diệt virus Bitdefender ANTI FOR MAC 1U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Bitdefender ANTI FOR MAC 1U/1Y