Danh mục sản phẩm

QUÀ BÁT NGÁT - TƯƠI MÁT TRỌN HÈ

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/06/2022 đến 30/06/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Mua thiết bị mạng tặng ngay: Thiết bị định tuyến Asus RT-N12+ B1, Pin sạc dự phòng hiệu Belkin, Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W, Tai nghe nhét tai bluetooth BELKIN AUC001BT

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Thiết bị định tuyến không dây Asus RT-AC1500 Thiết bị định tuyến Asus RT-N12+ B1
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0101 Pin sạc dự phòng hiệu Belkin
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0102 Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0103 Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0301 Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0302 Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0303 Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys, E9450-AH Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys E9452 Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys MR9600  Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX4200 Bộ sạc dùng cho điện thoại BELKIN 24W
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX8400 Tai nghe nhét tai bluetooth BELKIN AUC001BT
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX5300  Tai nghe nhét tai bluetooth BELKIN AUC001BT
Thiết bị định tuyến thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX10600  Tai nghe nhét tai bluetooth BELKIN AUC001BT
Thiết bị định tuyến thu phát vô tuyến LINKSYS VELOP MX12600 Tai nghe nhét tai bluetooth BELKIN AUC001BT