Danh mục sản phẩm

RINH NGAY TRANSCEND - NHẬN QUÀ CỰC HOT

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/7 đến 30/9/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn khi mua các sản phẩm ổ cứng Transcend.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng HDD 2TB Transcend C3S Transcend C3S TS2TSJ25C3S Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Storjet 35T3 TS4TSJ35T3 Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3B TS2TSJ25H3B (Xanh) Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)
Ổ cứng HDD 4TB Transcend StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)
Ổ cứng HDD 2TB TRANSCEND MOBILE M3S TS2TSJ25M3S Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile M3G TS2TSJ25M3G Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Slim M3S (TS4TSJ25M3S) Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)
Ổ cứng HDD 2TB Transcend StoreJet 25C3 TS2TSJ25C3N Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3 TS2TSJ25H3P Chuột vi tính FG30 Wireless A4tech (Xám)