Danh mục sản phẩm

RINH Ổ CỨNG WD - TẶNG HỘP BẢO VỆ CÙNG HÃNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/7 đến 30/9/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Khách hàng khi mua ổ cứng WD sẽ được tặng ngay hộp bảo vệ cùng hãng.

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort WDBAGF5000AGD-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GBWD My PassPort WDBAGF5000AGY-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort WDBAGF5000ARD-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort  WDBAGF5000ABL-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB WD My Passport WDBAGF5000ASL-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort  WDBAGF0010BGY-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BBL-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BRD-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BGD-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB WD My Passport WDBAGF0010BSL-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort WDBAGF0020BGD-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort  WDBAGF0020BGY-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort WDBAGF0020BBL-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort WDBAGF0020BRD-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng
Ổ cứng SSD 2TB WD My Passport WDBAGF0020BSL-WESN Hộp bảo vệ ổ cứng