Danh mục sản phẩm

ĐÓN HÈ SANG - NHẬN QUÀ XỊN CÙNG SEAGATE

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/4 đến 30/4/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Cơ hội rinh quà tặng đầy hấp dẫn khi khách hàng mua sản phẩm ổ cứng gắn ngoài Seagate. 

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Expansion Portable STEA2000400 Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 4TB Seagate Expansion Portable STEA4000400 Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH2000301 Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH2000300 Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000406 (Xám) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000404 (Vàng) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000403 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000401 (bạc) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000405 (Hồng) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 4TB SEAGATE BACKUP PLUS SLIM (STDR4000301) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STDR2000307 (Vàng)  Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus STDR2000301 (Bạc) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus STDR2000300 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus STDR2000303 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Expansion Portable STEA1000400 Túi mềm Seagate (Túi chống sốc)
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH1000300 Túi mềm Seagate (Túi chống sốc)
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000405 Túi mềm Seagate (Túi chống sốc)
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000404 Túi mềm Seagate (Túi chống sốc)
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000403 Túi mềm Seagate (Túi chống sốc)
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000402 Túi mềm Seagate (Túi chống sốc)
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000401 Túi mềm Seagate (Túi chống sốc)
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000400 Túi mềm Seagate (Túi chống sốc)