Danh mục sản phẩm

RINH TRANSCEND - QUÀ CỰC CHẤT

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 20/09/2022 - 20/10/2022

2. Nội dung khuyến mãi: Mua ổ cứng TRANSCEND tặng ngay Áo thun 

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE H3 (Tím) TS1TSJ25H3P Áo thun
Ổ cứng HDD 1TB Transcend Mobile H3B TS1TSJ25H3B Áo thun
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3S TS1TSJ25M3S Áo thun
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3G TS1TSJ25M3G Áo thun
Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S Áo thun
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND StoreJet 25C3 TS1TSJ25C3N Áo thun
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3B TS2TSJ25H3B (Xanh) Áo thun
Ổ cứng HDD 2TB TRANSCEND MOBILE M3S TS2TSJ25M3S Áo thun
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile M3G TS2TSJ25M3G Áo thun
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3 TS2TSJ25H3P Áo thun
Ổ cứng HDD 2TB Transcend C3S Transcend C3S TS2TSJ25C3S Áo thun
Ổ cứng HDD 2TB Transcend StoreJet 25C3 TS2TSJ25C3N Áo thun
Ổ cứng HDD 4TB Transcend StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P Áo thun
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Slim M3S (TS4TSJ25M3S) Áo thun
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Storjet 35T3 TS4TSJ35T3 Áo thun
Ổ cứng SSD 120GB Transcend 220S Áo thun
Ổ cứng SSD 480GB Transcend 220S Áo thun
Ổ cứng SSD 128GB Transcend 230S (TS128GSSD230S) Áo thun
Ổ cứng SSD 120GB Transcend 820S (M2-2280) Áo thun
Ổ cứng SSD 240GB Transcend 820S (TS240GMTS820S) Áo thun
Ổ cứng SSD 128GB Transcend 110S TS128GMTE110S Áo thun
Ổ cứng SSD 256GB Transcend 110S TS256GMTE110S Áo thun