Danh mục sản phẩm

RINH WIFI - ĐÓN LỘC TẾT

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/01/2022 đến 31/01/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay: Thiết bị định tuyến Asus RP-N12 hoặc Thiết bị định tuyến không dây Asus RT-N12+ B1, Thiết bị định tuyến APTEK A122e, Thiết bị chuyển mạch APTEK SG1080, Pin sạc dự phòng hiệu Belkin, Bộ sạc dùng cho điện thoại, Tai nghe nhét tai, kết nối bluetooth khi mua thiết bị mạng

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Thiết bị định tuyến không dây Asus RT-AC1500 Thiết bị định tuyến Asus RP-N12 hoặc Thiết bị định tuyến không dây Asus RT-N12+ B1
Bộ định tuyến Aptek A134GHU Thiết bị chuyển mạch APTEK SG1080
Thiết bị định tuyến Aptek A196GU Thiết bị chuyển mạch APTEK SG1080
Thiết bị định tuyến thu phát vô tuyến Linksys EA7500S Pin sạc dự phòng hiệu Belkin
Thiết bị định tuyến thu phát vô tuyến Linksys EA8100 Pin sạc dự phòng hiệu Belkin
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0101 Pin sạc dự phòng hiệu Belkin
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0102 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0103 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0301 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0302 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0303 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS, E7350-AH Pin sạc dự phòng hiệu Belkin
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến,LINKSYS E8450-AH Pin sạc dự phòng hiệu Belkin
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys, E9450-AH Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys E9452 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys MR7350 Pin sạc dự phòng hiệu Belkin
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys MR9600  Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX4200 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX8400  Tai nghe nhét tai, kết nối bluetooth
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX5300  Tai nghe nhét tai, kết nối bluetooth
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX10600  Tai nghe nhét tai, kết nối bluetooth
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến LINKSYS VELOP MX12600 Tai nghe nhét tai, kết nối bluetooth