Danh mục sản phẩm

SAMA

Nguồn Sama Tank 435 SAMA
  • Giao tiếp: Sata x 3; ATA x 1
  • Tốc độ: Đang cập nhật
  • Công suất: 300W max 340W
  • Fan: Fan 12 cm màu đỏ
  • Nguồn: Đang cập nhật
Nguồn Sama Tank 635 SAMA
  • Giao tiếp: Sata x 4; ATA x 2
  • Tốc độ: Đang cập nhật
  • Công suất: 500W, max 580W
  • Fan: Fan 13 cm màu đen
  • Nguồn: Đang cập nhật