Danh mục sản phẩm

SĂN Ổ CỨNG - HỨNG NGAY QUÀ

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/11 đến 30/11/2020 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng khi mua các sản phẩm ổ cứng sẽ được nhận quà tặng hấp dẫn như balo laptop, gel rửa tay, mũ bảo hiểm, dù cao cấp.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Sản phẩm áp dụng

Quà tặng

Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBL-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BRD-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 5TB WD My Passport WDBPKJ0050BBK-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BRD-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBL-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBK-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng ngoài WD My Passport -3TB Đen (WDBYFT0030BBK-WESN)  Balo laptop 
Ổ cứng ngoài WD My Passport - 4TB Cam(WDBYFT0040BOR-WESN)  Balo laptop 
Ổ cứng ngoài WD My Passport - 4TB Đỏ (WDBYFT0040BRD-WESN)  Balo laptop 
Ổ cứng ngoài WD My Passport - 4TB Xanh (WDBYFT0040BBL-WESN)  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport Ultra WDBC3C0020BSL-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport Ultra WDBC3C0020BBL-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport Ultra WDBC3C0020BGD-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BBL-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BSL-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BGD-WESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 3TB WD My Book WDBBGB0030HBK-SESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Book WDBBGB0040HBK-SESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 6TB WD My Book WDBBGB0060HBK-SESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 8TB WD My Book WDBBGB0080HBK-SESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 1OTB WD My Book WDBBGB0100HBK-SESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 8TB WD My Book Duo WDBFBE0080JBK-SESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 12TB WD My Book Duo WDBFBE0120JBK-SESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 16TB WD My Book Duo WDBFBE0160JBK-SESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 20TB WD My Book Duo WDBFBE0200JBK-SESN  Balo laptop 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Cloud Home WDBVXC0020HWT-SESN Balo laptop
Ổ cứng HDD 3TB WD My Cloud Home WDBVXC0030HWT-SESN Balo laptop
Ổ cứng HDD 4TB WD My Cloud Home WDBVXC0040HWT-SESN Balo laptop
Ổ cứng HDD 6TB WD My Cloud Home WDBVXC0060HWT-SESN Balo laptop
Ổ cứng HDD 8TB WD My Cloud Home WDBVXC0080HWT-SESN Balo laptop
Ổ cứng HDD 2TB WD Black P10 Game Drive WDBA2W0020BBK-WESN Mũ bảo hiểm
Ổ cứng HDD 4TB WD Black P10 Game Drive WDBA3A0040BBK-WESN Mũ bảo hiểm
Ổ cứng HDD 5TB WD Black P10 Game Drive WDBA3A0050BBK-WESN Mũ bảo hiểm
Ổ cứng HDD 3TB WD Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0030BBK-WESN Mũ bảo hiểm
Ổ cứng HDD 5TB WD Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0050BBK-WESN Mũ bảo hiểm
Ổ cứng HDD 8TB WD Black P10 Game Drive WDBA3P0080HBK-SESN Mũ bảo hiểm
Ổ cứng HDD 12TB WD Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5E0120HBK-SESN Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 500GB WD Black P50 Game Drive WDBA3S5000ABK-WESN Dù 
Ổ cứng SSD 1TB WD Black P50 Game Drive WDBA3S0010BBK-WESN Dù 
Ổ cứng SSD 2TB WD Black P50 Game Drive WDBA3S0020BBK-WESN Dù 
Ổ cứng SSD 256GB WD My Passport WDBKVX2560PSL-WESN Dù 
Ổ cứng SSD 512GB WD My Passport WDBKVX5120PSL-WESN(đen xám) Dù 
Ổ cứng SSD 1TB WD My Passport WDBKVX0010PSL-WESN Dù 
Ổ cứng SSD 2TB WD My Passport WD My Passport WDBKVX0020PSL-WESN Dù 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB WD My Passport Go WDBMCG5000ABT-WESN Dù 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB WD My Passport Go WDBMCG5000AYT-WESN Dù 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB WD My Passport Go WDBMCG0010BBT-WESN Dù 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB WD My Passport Go WDBMCG0010BYT-WESN Dù 
Ổ cứng SSD 500GB WD My Passport Wireless WDBAMJ5000AGY-PESN Dù 
Ổ cứng SSD 1TB WD My Passport Wireless WDBAMJ0010BGY-PESN Dù 
Ổ cứng SSD 2TB WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-PESN Dù 
Ổ cứng SSD 256GB WD My Passport WDBK3E2560PSL-WESN  Gel rửa tay
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 870QVO MZ-77Q1T0BW  Áo thun
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG 870QVO MZ-77Q2T0BW  Áo thun
Ổ cứng SSD 4TB SAMSUNG 870QVO MZ-77Q4T0BW Áo thun
Ổ cứng SSD 8TB SAMSUNG 870QVO MZ-77Q8T0BW  Áo thun
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E500BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 4TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E4T0BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E2T0BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E1T0BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG 860 EVO (MZ- N6E500BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-N6E1T0BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 512GB SAMSUNG 860PRO (MZ-76P512BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 860PRO (MZ-76P1T0BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG 860PRO (MZ-76P2T0BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 512GB SAMSUNG 970 PRO (MZ-V7P512BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 970 PRO (MZ-V7P1T0BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG 970 EVO PLUS (MZ-V7S500BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 970 EVO PLUS (MZ-V7S1T0BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG 970 EVO PLUS (MZ-V7S2T0BW) Áo thun
Ổ cứng SSD 250GB Samsung T5 Áo thun
Ổ cứng SSD 1TB Samsung T5 Áo thun
Ổ cứng 500GB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC500R/WW Áo thun
Ổ cứng 500GB  SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC500H/WW Áo thun
Ổ cứng 500GB  SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC500T/WW Áo thun
Ổ cứng 1TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC1T0R/WW Áo thun
Ổ cứng 1TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC1T0H/WW Áo thun
Ổ cứng 1TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC1T0T/WW Áo thun
Ổ cứng 2TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC2T0R/WW Áo thun
Ổ cứng 2TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC2T0H/WW Áo thun
Ổ cứng 2TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC2T0T/WW Áo thun
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC500S/WW Bình giữ nhiệt
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC500K/WW Bình giữ nhiệt
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC1T0K/WW Bình giữ nhiệt
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC1T0S/WW Bình giữ nhiệt
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC2T0K/WW Bình giữ nhiệt
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC2T0S/WW Bình giữ nhiệt