Danh mục sản phẩm

SĂN QUÀ SIÊU CHẤT CÙNG SEAGATE

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/6 đến 30/6/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Săn quà siêu chất khi khách hàng mua các sản phẩm ổ cứng gắn ngoài Seagate.

3. Sản phẩm áp dụng:

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng HDD 500GB SEAGATE EXPANSION (STEA500400) Túi mềm Seagate 
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Expansion Portable STEA1000400 Túi mềm Seagate 
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000405 Túi mềm Seagate 
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000404 Túi mềm Seagate 
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000403 Túi mềm Seagate 
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000402 Túi mềm Seagate 
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000401 Túi mềm Seagate 
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000400 Túi mềm Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Expansion Portable STEA2000400 Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000406 (Xám) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000404 (Vàng) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000403 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000401 (bạc) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000405 (Hồng) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 4TB Seagate Expansion Portable STEA4000400 Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 4TB 2.5" USB 3.0 (Đen) - STHP4000400  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 4TB 2.5" USB 3.0 (Bạc) - STHP4000401  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 4TB 2.5" USB 3.0 (Xanh) - STHP4000402  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5" USB 3.0 (Đen) - STHP5000400  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5" USB 3.0 (Bạc) - STHP5000401  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5" USB 3.0 (Xanh) - STHP5000402  Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 5TB Seagate Expansion Portable STEA5000402 Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus STDR2000303 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng Seagate +Tai nghe Plantronics ML15
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Ultra Touch STJW500401 (Đen) Chuột Logitech M105 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Ultra Touch STJW500400 (Trắng) Chuột Logitech M105 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Ultra Touch STJW1000401 (Đen) Chuột Logitech M105 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Ultra Touch STJW1000400 (Trắng) Chuột Logitech M105 
Ổ cứng SSD 500GB Seagate One Touch STJE500402 Chuột Logitech M105 
Ổ cứng SSD 500GB Seagate One Touch STJE500400 (Đen) Chuột Logitech M105 
Ổ cứng SSD 1TB Seagate One Touch STJE1000402 Chuột Logitech M105 
Ổ cứng SSD 1TB Seagate One Touch STJE1000400 Chuột Logitech M105 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 2TB Seagate Baracuda Fast STJM2000400 (Đen) Bộ bàn phím-Chuột Logitech MK240 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Baracuda Fast STJM1000400 (Đen) Bộ bàn phím-Chuột Logitech MK240 
Ổ cứng SSD 500GB Seagate BarraCuda Fast STJM500400 Bộ bàn phím-Chuột Logitech MK240 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Firecuda Gaming STJP500400 Bộ bàn phím-Chuột Logitech MK240 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 2TB Seagate Firecuda Gaming STJP2000400 Bộ bàn phím-Chuột Logitech MK240 
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Firecuda Gaming STJP1000400 Bộ bàn phím-Chuột Logitech MK240