Danh mục sản phẩm

SEAGATE: ĐÓN XUÂN SANG - QUÀ NGẬP TRÀN

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 4/2 đến 28/2/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Quà tặng ngập tràn đang đợi khách hàng trong chương trình mua ổ cứng Samsung mừng xuân sang.

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng HDD 500GB Seageat Expansion (STEA500400) Túi mềm Seagate
Ổ cứng Seagate Expansion Portable Drive 1TB  STEA1000400 Túi mềm Seagate
Ổ cứng Seagate Expansion Portable Drive 2TB  STEA2000400  Túi mềm Seagate
Ổ cứng Seagate Expansion Portable Drive 4TB  STEA4000400  Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng Seagate Expansion Portable Drive 5TB  STEA5000402 Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim (Đỏ)  STDR2000303  Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 4TB Seagate Backup Plus Slim Bạc (STDR4000301) Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 4TB Seagate Backup Plus Portable STHP4000400 Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 4TB Seagate Backup Plus Portable STHP4000401 Bao đựng ổ cứng Seagate 
Ổ cứng HDD 4TB Seagate Backup Plus Portable STHP4000402 Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5" USB 3.0 (Đen) - STHP5000400  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5" USB 3.0 (Bạc) - STHP5000401  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5" USB 3.0 (Xanh) - STHP5000402  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5" USB 3.0 (Đen) - STHN1000400  Túi mềm Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5" USB 3.0 (Bạc) - STHN1000401  Túi mềm Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5" USB 3.0 (Xanh) - STHN1000402  Túi mềm Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5" USB 3.0 (Đỏ) - STHN1000403  Túi mềm Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5" USB 3.0 (Vàng) - STHN1000404  Túi mềm Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 1TB 2.5" USB 3.0 (Xám) - STHN1000405  Túi mềm Seagate
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Đen) - STHN2000400  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Bạc) - STHN2000401  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Xanh) - STHN2000402  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Đỏ) - STHN2000403  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Vàng) - STHN2000404  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Hồng) - STHN2000405  Bao đựng ổ cứng Seagate 
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Xám) - STHN2000406  Bao đựng ổ cứng Seagate