Danh mục sản phẩm

Server Dell

Server Dell T340 42DEFT340-513 (8x3.5) DELL

Server Dell T340 42DEFT340-513 (8x3.5)

Liên hệ

 • CPU: Intel Xeon E-2224
 • RAM: 8GB UDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K RPM SATA 3.5
Server Dell R240 4x3.5

Server Dell R240 4x3.5'' 42DEFR240-405

Liên hệ

 • CPU: Intel Xeon E-2124
 • RAM: 8GB UDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive
Server Dell T640 8x3.5 Hotplug

Server Dell T640 8x3.5 Hotplug

Liên hệ

 • CPU: Intel® Xeon® 8C Silver 4110 (8C/16T 11M Cache, 2.10 GHz)
 • RAM: 16GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 2TB 7.2K RPM NLS 12Gbps 512n 3.5''
Server Dell T440 8x3.5 Hotplug DELL

Server Dell T440 8x3.5 Hotplug

Liên hệ

 • CPU: Intel® Xeon® 8C Silver 4110 (8C/16T 11M Cache, 2.10 GHz)
 • RAM: 16GB RDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 2TB 7.2K RPM NLS 12Gbps 512n 3.5''
Server Dell T340 8x3.5

Server Dell T340 8x3.5'' Hotplug E-2174G

Liên hệ

 • CPU: Intel Xeon E-2174G (4C,3.8G)
 • RAM: 8GB 2666MT/s
 • Ổ cứng: 1TB SATA Hot-plug HDD
Server Dell T40 42DEFT040-401

Server Dell T40 42DEFT040-401

Ngừng kinh doanh

 • OS: Free Dos
 • CPU: Intel Xeon E-2224G 3.5GHz
 • RAM: 8GB DDR4 UDIMM, 2666 MT
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K Entry SATA 3.5in Cabled Hard Drive
Server Dell T40 42DEFT040-201 DELL

Server Dell T40 42DEFT040-201

Ngừng kinh doanh

 • OS: Free Dos
 • CPU: Intel® Xeon® E-2224G 3.5GHz, 8M cache, 4C/4T
 • RAM: 8GB DDR4 UDIMM, 2666 MT
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K Entry SATA 3.5in Cabled Hard Drive
Server Dell T140 42DEFT140-501 (4×3.5” Cable HDD) DELL

Server Dell T140 42DEFT140-501 (4×3.5” Cable ...

Ngừng kinh doanh

 • CPU: Intel Xeon E-2224
 • RAM: 8GB UDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps
Server Dell T140 (4x3.5 DELL

Server Dell T140 (4x3.5'' Cable HDD) E-2124

Ngừng kinh doanh

 • CPU: Intel Xeon E-2124
 • RAM: 8GB UDIMM, 2666MTs
 • Ổ cứng: 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5''
Server Dell T140 42DEFT140-502 (4x3.5 DELL

Server Dell T140 42DEFT140-502 (4x3.5'' Cable ...

Ngừng kinh doanh

 • CPU: Intel Xeon E-2224
 • RAM: 8GB UDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps
Server Dell T140 (4x3.5 DELL

Server Dell T140 (4x3.5'' Cable HDD) E-2134

Ngừng kinh doanh

 • CPU: Intel Xeon E-2134 (4C,3.5G)
 • RAM: 8GB 2666MT/s
 • Ổ cứng: 1TB 3.5" SATA cabled HDD
Server Dell T140 42DEFT140-503 (4x3.5 DELL

Server Dell T140 42DEFT140-503 (4x3.5'' Cable ...

Ngừng kinh doanh

 • CPU: Intel Xeon E-2246G
 • RAM: 8GB UDIMM 2666MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps
Server Dell T340 8x3.5 DELL

Server Dell T340 8x3.5'' Hotplug E-2134

Ngừng kinh doanh

 • CPU: Intel Xeon E-2124
 • RAM: 8GB UDIMM, 2666MTs
 • Ổ cứng: 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G
Server Dell PowerEdge T130 (4x3.5 Cabled HDD) 70131243 DELL

Server Dell PowerEdge T130 (4x3.5 Cabled HDD) ...

Ngừng kinh doanh

 • CPU: Intel Xeon E3-1230v6
 • RAM: 8GB UDIMM 2400 MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2k RPM SATA 3.5'' cabled HDD
Server Dell PowerEdge T30 (4x3.5 Cabled HDD) 70093749 DELL

Server Dell PowerEdge T30 (4x3.5 Cabled HDD) ...

Ngừng kinh doanh

 • OS: Free Dos
 • CPU: Intel Xeon E3-1225 v5
 • RAM: 8GB UDIMM 2133 MTs
 • Ổ cứng: 1TB 7.2K Entry SATA 3.5'' Cabled HDD