Danh mục sản phẩm

SỞ HỮU DESKTOP HP LIỀN TAY - NHẬN NGAY BÌNH GIỮ NHIỆT

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được áp dụng từ 7/6 đến 30/6/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Khách hàng sẽ nhận được bình giữ nhiệt khi sở hữu sản phẩm Desktop HP TP01/S01.

3. Sản phẩm khuyến mãi: Desktop HP TP01/S01 (một số mã nhất định).

4. Quà tặng: Bình giữ nhiệt.