Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Văn Phòng LOGITECH

Thiết bị trình chiếu Logitech R400 LOGITECH
  • Màu sắc: Đen
  • Pin: AAAx2
Thiết bị trình chiếu LOGITECH R500S LOGITECH
  • Giao tiếp: USB hoặc Bluetooth
  • Màu sắc: Xám
Thiết bị trình chiếu Logitech R500S (Đen) LOGITECH
  • Giao tiếp: USB, Bluetooth
  • Màu sắc: Đen
Bút trình chiếu Logitech SPOTLIGHT LOGITECH
  • Giao tiếp: Bluetooth Smart and 2.4GHz wireless
  • Màu sắc: vàng đồng, xám kim
Thiết bị trình chiếu Logitech R800 LOGITECH
  • Giao tiếp: USB
  • Màu sắc: Đen
  • Pin: AAAx2