Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Văn Phòng LOGITECH

Thiết bị trình chiếu Logitech R500S (Đen) LOGITECH
 • Giao tiếp: USB, Bluetooth
 • Màu sắc: Đen
Thiết bị trình chiếu LOGITECH R500S LOGITECH
 • Giao tiếp: USB hoặc Bluetooth
 • Màu sắc: Xám
Thiết bị trình chiếu Logitech R800 LOGITECH
 • Giao tiếp: USB
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: AAAx2
Bút trình chiếu Logitech SPOTLIGHT LOGITECH
 • Giao tiếp: Bluetooth Smart and 2.4GHz wireless
 • Màu sắc: vàng đồng, xám kim
Thiết bị trình chiếu Logitech R400 LOGITECH
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: AAAx2