Danh mục sản phẩm

Thiết bị văn phòng Sorotec

UPS Sorotec HP317E 3000 Sorotec
  • Công suất: 3000VA /1800W
UPS Sorotec HP317E 2000 Sorotec
  • Dung lượng: thiết bị văn phòng, thiet bi van phong
  • Công suất: 2000VA/1200W
UPS Sorotec HP317E 1200 Sorotec
  • Công suất: 1200VA/720W
UPS Sorotec HP317E 650 Sorotec

UPS Sorotec HP317E 650

1.170.000 đ
  • Công suất: 650VA/390W
UPS Sorotec HP317E 500 Sorotec

UPS Sorotec HP317E 500

1.050.000 đ
  • Công suất: 500VA/300W