Danh mục sản phẩm

Thiết bị văn phòng APC

UPS APC SMC2000I APC

UPS APC SMC2000I

13.190.000 đ
 • Giao tiếp: USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1.3kWatts / 2.0kVA
UPS APC SMT3000IC APC

UPS APC SMT3000IC

23.990.000 đ
 • Giao tiếp: SmartSlot, USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 2.7kWatts / 3.0kVA
UPS APC SMT2200IC APC

UPS APC SMT2200IC

16.990.000 đ
 • Giao tiếp: RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1,98kWatts / 2,2kVA
UPS APC SMT1500RMI2U APC

UPS APC SMT1500RMI2U

15.990.000 đ
 • Giao tiếp: RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1.0kWatts / 1.5kVA
UPS APC SMT1500IC APC

UPS APC SMT1500IC

10.790.000 đ
 • Giao tiếp: SmartSlot, USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1.0kWatts / 1.5kVA
UPS APC SMT1000IC APC

UPS APC SMT1000IC

9.390.000 đ
 • Giao tiếp: SmartSlot, USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 700 Watts / 1.0kVA
UPS APC SMT1000I APC

UPS APC SMT1000I

9.390.000 đ
 • Giao tiếp: USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 600 Watts / 1.0kVA
UPS APC SMC3000I APC

UPS APC SMC3000I

17.490.000 đ
 • Giao tiếp: USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 2.1kWatts / 3.0kVA
UPS APC SMC1500IC APC

UPS APC SMC1500IC

8.790.000 đ
 • Giao tiếp: USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 900 Watts / 1.5kVA
UPS APC SMC1500I-2UC APC

UPS APC SMC1500I-2UC

11.390.000 đ
 • Giao tiếp: RJ-45 Serial, USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 900 Watts / 1,5kVA
UPS APC SMC1500I-2U APC

UPS APC SMC1500I-2U

10.890.000 đ
 • Giao tiếp: RJ-45 Serial, USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 900 Watts / 1,5kVA
UPS APC SMC1000IC APC

UPS APC SMC1000IC

6.790.000 đ
 • Giao tiếp: RJ-45 Serial, USB
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 600 Watts / 1.0kVA
UPS APC BX1400U-MS APC

UPS APC BX1400U-MS

4.090.000 đ
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 700 Watts / 1.4kVA
UPS APC BX1100LI-MS APC

UPS APC BX1100LI-MS

2.290.000 đ
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 550 Watts/1.1kVA
UPS APC BV800I-MS APC

UPS APC BV800I-MS

1.449.000 đ
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 450 Watts / 800VA
UPS APC BV1000I-MS APC

UPS APC BV1000I-MS

1.690.000 đ
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 600 Watts/1.0kVA