Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Văn Phòng Optoma

Máy chiếu Optoma Model JXA511 Optoma
  • Độ phân giải: Độ phân giải thực đạt: XGA (1024 x 768); Độ phân giải hỗ trợ tối đa: UXGA (1600 x 1200)
  • Cổng kết nối: HDMI 1.4a x ; VGA in x 1, VGA out x 1, Composite Video x 1, Audio in x1, Audio out x1
  • Cường độ sáng: 3,800 lumens
  • Nguồn: 100 – 240V; 50/60Hz
Máy chiếu Optoma Model JSA501 Optoma
  • Độ phân giải: Độ phân giải thực đạt: SVGA (800 x 600); Độ phân giải hỗ trợ tối đa: XGA (1024 x 768)
  • Cổng kết nối: HDMI 1.4a x ; VGA in x 1, VGA out x 1, Composite Video x 1, Audio in x1, Audio out x1
  • Cường độ sáng: 3,800 lumens
  • Nguồn: 100 – 240V, 50/60Hz