Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Văn Phòng Targus

Bút trình chiếu Targus AMP30GL-50 Targus
  • Giao tiếp: Wireless 2.4 GHz
  • Màu sắc: Đen
Thiết bị trình chiếu Targus AMP16AP-70 Targus
  • Giao tiếp: Wireless
  • Màu sắc: Đen
Thiết bị trình chiếu Targus AMP32GL-50 Targus
  • Giao tiếp: Kết nối kép không dây 2.4GHz, Bluetooth
  • Màu sắc: Đen
Bút trình chiếu Targus AMP09AP-71 Targus
  • Giao tiếp: Wireless (2.4 GHz)
  • Màu sắc: Đen
Bút trình chiếu Targus AMP38GL-50 Targus
  • Giao tiếp: Bluetooth và 2.4GHz