Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Văn Phòng ZKTeco

Máy chấm công ZKTECO TA939 ZKTeco
  • Giao tiếp: TCP/IP , USB , Wifi
  • Màn hình: 2.8-inch TFT trực quan
  • Nguồn: 12V, 1.5A
Máy chấm công ZKTeco MB40-VL ZKTeco
  • Giao tiếp: TCP / IP, USB, Wifi
  • Màn hình: 2.8 inch
  • Nguồn: 12VDC, 1.5A
Máy chấm công ZKTeco MB20 ZKTeco
  • Giao tiếp: TCP / IP, USB-Host
  • Màn hình: TFT 2,8 inch
  • Nguồn: 5V 1.5A