Danh mục sản phẩm

Edifier

Tai nghe EDIFIER TWS X2s Xám Edifier

Tai nghe EDIFIER TWS X2s Xám

329.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.3, ...
Màu sắc: Xám
Chiều dài dây: Không dây, ...

Tai nghe EDIFIER TWS X2s Xanh lá Edifier

Tai nghe EDIFIER TWS X2s Xanh lá

329.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.3, ...
Màu sắc: Xanh lá
Chiều dài dây: Không dây, ...

Tai nghe EDIFIER TWS X2s Trắng Edifier

Tai nghe EDIFIER TWS X2s Trắng

329.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.3, ...
Màu sắc: Trắng
Chiều dài dây: Không dây, ...
Tai nghe EDIFIER TWS X2s Đen Edifier

Tai nghe EDIFIER TWS X2s Đen

329.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.3, ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không dây, ...

Tai nghe EDIFIER TWS X2s Xanh dương Edifier

Tai nghe EDIFIER TWS X2s Xanh dương

359.000 đ

Tính năng: Có Microphone
Giao tiếp: Bluetooth 5.3
Màu sắc: Xanh dương
Chiều dài dây: Không dây

Tai nghe EDIFIER WH700NB Bluetooth Xanh Edifier

Tai nghe EDIFIER WH700NB Bluetooth Xanh

729.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.3, ...
Màu sắc: Xanh
Chiều dài dây: Không dây
Tai nghe EDIFIER WH700NB Bluetooth Kem Edifier

Tai nghe EDIFIER WH700NB Bluetooth Kem

729.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.3, ...
Màu sắc: Kem
Chiều dài dây: Không dây
Tai nghe EDIFIER WH700NB Bluetooth Đen Edifier

Tai nghe EDIFIER WH700NB Bluetooth Đen

729.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.3, ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không dây
Tai nghe EDIFIER W820NB Xanh Edifier

Tai nghe EDIFIER W820NB Xanh

890.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.0, ...
Màu sắc: Xanh
Chiều dài dây: Không dây, ...
Tai nghe EDIFIER W820NB Xám Edifier

Tai nghe EDIFIER W820NB Xám

890.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.0, ...
Màu sắc: Xám
Chiều dài dây: Không dây, ...
Tai nghe EDIFIER W820NB Đen Edifier

Tai nghe EDIFIER W820NB Đen

890.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Màu sắc: Đen
Cổng kết nối: Đang cập ...
Công suất: Đang cập nhật
Tai nghe EDIFIER W820NB Trắng Edifier

Tai nghe EDIFIER W820NB Trắng

890.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.0, ...
Màu sắc: Trắng
Chiều dài dây: Không dây, ...

Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Xanh lá Edifier

Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Xanh lá

999.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.2, ...
Màu sắc: Xanh lá
Chiều dài dây: Không dây, ...
Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Xanh dương Edifier

Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Xanh dương

999.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.2, ...
Màu sắc: Xanh dương
Chiều dài dây: Không dây, ...
Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Xám Edifier

Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Xám

999.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.2, ...
Màu sắc: Xám
Chiều dài dây: Không dây, ...
Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Ngà voi Edifier

Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Ngà voi

999.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.2, ...
Màu sắc: Ngà voi
Chiều dài dây: Không dây, ...
Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Đen Edifier

Tai nghe EDIFIER W820NB Plus Đen

999.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.2, ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không dây, ...
Tai nghe EDIFIER Bluetooth WH950NB Màu Ngà voi Edifier

Tai nghe EDIFIER Bluetooth WH950NB Màu Ngà voi

2.149.000 đ

Tính năng: Microphone tích ...
Giao tiếp: Bluetooth 5.3, ...
Màu sắc: Ngà voi
Chiều dài dây: Không dây, ...