Danh mục sản phẩm

POLY

Tai nghe Poly BLACKWIRE C3220 USB-A (2-221455-099) POLY

Tai nghe Poly BLACKWIRE C3220 USB-A ...

1.190.000 đ

Giao tiếp: USB-A
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 1,61m

Tai nghe có dây Poly BW 3220 Stereo USB-C HS +USB-C/A 8X228AA POLY

Tai nghe có dây Poly BW 3220 Stereo USB-C HS ...

1.490.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-A; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 79cm
Tai nghe có dây Poly BW 3220 USB-C HS +USB-C/A 8X228A6 POLY

Tai nghe có dây Poly BW 3220 USB-C HS ...

1.490.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-A; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 79cm
Tai nghe có dây Poly BW 3320 Stereo -M USB-C HS +USB-C/A ... POLY

Tai nghe có dây Poly BW 3320 Stereo -M USB-C ...

1.590.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-A; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 145,08 cm
Tai nghe có dây Poly EP 320 Stereo USB-C HS TAA 767G0AA POLY

Tai nghe có dây Poly EP 320 Stereo USB-C HS ...

2.190.000 đ

Tính năng: Khử tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-C có dây
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 219 cm
Tai nghe có dây Poly EP 320 Stereo USB-A HS TAA 767F9AA POLY

Tai nghe có dây Poly EP 320 Stereo USB-A HS ...

2.190.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-A có dây
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 219 cm
Tai nghe có dây Poly BW 3225 USB-C HS +3.5mmP +USB-C/A 8X229AA POLY

Tai nghe có dây Poly BW 3225 USB-C HS +3.5mmP ...

2.390.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-A; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 129,5 cm
Tai nghe có dây Poly BW 3225 USB-C HS +USB-C/A 8X229A6 POLY

Tai nghe có dây Poly BW 3225 USB-C HS ...

2.390.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-A, USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 129,5 cm
Tai nghe Poly VOYAGER LEGEND (87300-209) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER LEGEND (87300-209)

2.390.000 đ

Giao tiếp: Bluetooth 3.0
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không
Tai nghe có dây Poly BW 3325 -M USB-C HS +USB-C/A 8X222AA POLY

Tai nghe có dây Poly BW 3325 -M USB-C HS ...

2.590.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-C có ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 217,93 cm
Tai nghe Poly BLACKWIRE C5220 USB-A (2-221456-099) POLY

Tai nghe Poly BLACKWIRE C5220 USB-A ...

2.690.000 đ

Giao tiếp: USB-A
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 2,17m
Tai nghe Poly VOYAGER 5200 (203500-108) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER 5200 (203500-108)

2.790.000 đ

Giao tiếp: Bluetooth 5.0
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không
Tai nghe có dây Poly BW 5220 USB-C HS +3.5mmP +USB-C/A 8X231AA POLY

Tai nghe có dây Poly BW 5220 USB-C HS +3.5mmP ...

3.590.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: Cổng âm thanh ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 217 cm
Tai nghe có dây Poly BW 5220 USB-C HS +USB-C/A 8X231A6 POLY

Tai nghe có dây Poly BW 5220 USB-C HS ...

3.590.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-C; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 217 cm
Tai nghe có dây Poly EP 525 -M Stereo w/USB-A 783R2AA POLY

Tai nghe có dây Poly EP 525 -M Stereo w/USB-A ...

3.690.000 đ

Tính năng: Giảm ồn cho âm ...
Giao tiếp: USB Type-A
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 208.5 cm
Tai nghe không dây Poly VOY 4320 -M USB-C HS +BT700 77Z30AA POLY

Tai nghe không dây Poly VOY 4320 -M USB-C HS ...

4.590.000 đ

Tính năng: Cảnh báo bằng ...
Giao tiếp: Bluetooth; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Cáp rời: ...
Tai nghe có dây Poly BW 8225 Stereo -M USB-C HS +USB-C/A ... POLY

Tai nghe có dây Poly BW 8225 Stereo -M USB-C ...

4.590.000 đ

Tính năng: Giảm tiếng ồn ...
Giao tiếp: USB Type-A; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: 219 cm
Tai nghe không dây Poly VOY 4320 -M USB-A HS +BT700 77Y98AA POLY

Tai nghe không dây Poly VOY 4320 -M USB-A HS ...

4.890.000 đ

Tính năng: Tối ưu hóa EQ ...
Giao tiếp: Bluetooth; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Cáp rời: ...
Tai nghe Poly VOYAGER 4310 (220901-01) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER 4310 (220901-01)

4.990.000 đ

Giao tiếp: Bluetooth v5.2
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60 (2-221959-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60 (2-221959-099)

5.290.000 đ

Giao tiếp: Bluetooth v5.3
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER 4320 (220902-01) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER 4320 (220902-01)

5.590.000 đ

Giao tiếp: Bluetooth v5.2
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không
Tai nghe không dây Poly VOY 5200 USB-A BT HS +BT700 7K2F3AA POLY

Tai nghe không dây Poly VOY 5200 USB-A BT HS ...

5.690.000 đ

Tính năng: Cảnh báo bằng ...
Giao tiếp: Bluetooth; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không dây
Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60 UC (2-221958-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60 UC (2-221958-099)

6.590.000 đ

Giao tiếp: Bluetooth v5.3
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không
Tai nghe không dây Poly VFocus2 USB-A 76U46AA POLY

Tai nghe không dây Poly VFocus2 USB-A 76U46AA

6.690.000 đ

Tính năng: Cảnh báo bằng ...
Giao tiếp: Bluetooth; USB ...
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Cáp rời: ...
Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60+ UC (2-221956-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60+ UC (2-221956-099)

7.590.000 đ

Giao tiếp: Bluetooth v5.3
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER FOCUS 2 UC (2-221453-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FOCUS 2 UC (2-221453-099)

8.290.000 đ

Giao tiếp: Bluetooth v5.1
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER FOCUS UC (2-221452-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FOCUS UC (2-221452-099)

8.290.000 đ

Giao tiếp: Bluetooth v4.1
Màu sắc: Đen
Chiều dài dây: Không