Danh mục sản phẩm

TẶNG GEL RỬA TAY KHI MUA USB, THẺ NHỚ SANDISK

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 08/10 đến 31/10/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi: 

Tặng ngay Gel rửa tay 60ml khi mua USB, Thẻ nhớ Sandisk

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
USB 64GB Sandisk CZ430 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB Sandisk CZ73 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB Sandisk CZ48 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB Sandisk CZ93 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB Sandisk CZ74 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB Sandisk CZ800 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB Sandisk CZ33 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB Sandisk Z50 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB Sandisk CZ71 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB Sandisk CZ600 Gel rửa tay 60ml
USB 64GB SanDisk Dual Drive TypeC - USB DDC2  Gel rửa tay 60ml
USB SanDisk 64Gb  Ultra Dual Drive Luxe Type-C Gel rửa tay 60ml
USB 64GB SanDisk OTG Ultra DD3 Gel rửa tay 60ml
USB SanDisk 128Gb Ultra Dual Drive Luxe Type-C Gel rửa tay 60ml
USB 128GB Sandisk CZ430 Gel rửa tay 60ml
USB 128GB Sandisk CZ73 Gel rửa tay 60ml
USB 128GB Sandisk CZ48 Gel rửa tay 60ml
USB 128GB Sandisk CZ93 Gel rửa tay 60ml
USB 128GB Sandisk CZ74 Gel rửa tay 60ml
USB 128GB Sandisk CZ800 Gel rửa tay 60ml
USB 128GB Sandisk iXpand IX40 Gel rửa tay 60ml
USB 128GB Sandisk iXpand IX60 Gel rửa tay 60ml
USB 128GB SanDisk Dual Drive TypeC - USB DDC2  Gel rửa tay 60ml
USB 256GB Sandisk CZ73 Gel rửa tay 60ml
USB 256GB Sandisk CZ74 Gel rửa tay 60ml
USB SanDisk 256Gb Ultra Dual Drive Luxe Type-C Gel rửa tay 60ml
Thẻ nhớ SanDisk CF Extreme Pro 128GB  Gel rửa tay 60ml
Thẻ nhớ SanDisk SDHC Extreme Pro 128GB Gel rửa tay 60ml
Thẻ nhớ microSDXC SanDisk Extreme Pro V30 128GB Gel rửa tay 60ml
Thẻ nhớ microSDXC SanDisk Extreme Pro V30 256GB  Gel rửa tay 60ml
Thẻ nhớ microSDXC SanDisk Extreme Pro V30 512GB Gel rửa tay 60ml
Thẻ nhớ microSDXC SanDisk Extreme Pro V30 1TB Gel rửa tay 60ml