Danh mục sản phẩm

TẶNG NGAY BALO CAO CẤP KHI MUA HDD TRANSCEND

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được áp dụng từ 10/5 đến 10/7/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay balo cao cấp khi mua HDD Transcend 2TB trở lên.

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng HDD 2TB Transcend C3S Transcend C3S TS2TSJ25C3S Balo
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Storjet 35T3 TS4TSJ35T3 Balo
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3B TS2TSJ25H3B (Xanh) Balo
Ổ cứng HDD 4TB Transcend StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P Balo
Ổ cứng HDD 2TB TRANSCEND MOBILE M3S TS2TSJ25M3S Balo
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile M3G TS2TSJ25M3G Balo
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Slim M3S (TS4TSJ25M3S) Balo
Ổ cứng HDD 2TB Transcend StoreJet 25C3 TS2TSJ25C3N Balo
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3 TS2TSJ25H3P Balo