Danh mục sản phẩm

TẬU Ổ CỨNG TRANSCEND NGAY HÔM NAY!

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 30/4 đến 30/6/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Chương trình tặng áo đi mưa cao cấp khi mua các sản phẩm ổ cứng Transcend dưới đây.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE H3 (Tím) TS1TSJ25H3P Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB Transcend Mobile H3B TS1TSJ25H3B Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3S TS1TSJ25M3S Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3G TS1TSJ25M3G Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND StoreJet 25C3 TS1TSJ25C3N Áo mưa