Danh mục sản phẩm

TẬU PC HP - ĐÓN NĂM HỌC MỚI

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/9 đến 30/9/2020 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tậu PC HP đón năm học mới để có cơ hội nhận được quà tặng như loa vi tính hoặc bình giữ nhiệt.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Sản phẩm áp dụng 

Quà tặng 

Máy bộ HP Pavilion TP01-1110d 180S0AA (Silver)

Loa vi tính hiệu Creative SBS A35

Máy bộ HP Pavilion TP01-1111d 180S1AA (Silver)

Loa vi tính hiệu Creative SBS A35

Máy bộ HP Pavilion TP01-1112d 180S2AA (Silver)

Loa vi tính hiệu Creative SBS A35

Máy bộ HP Pavilion TP01-1113d 180S3AA (Silver)

Loa vi tính hiệu Creative SBS A35

Máy bộ HP Pavilion TP01-1114d 180S4AA (Silver)

Loa vi tính hiệu Creative SBS A35

Máy bộ HP Pavilion TP01-1116d 180S6AA (Silver)

Loa vi tính hiệu Creative SBS A35

Máy bộ HP S01-pF0101d 7XE20AA

Loa vi tính hiệu Creative SBS A35

Máy bộ HP 22-c0120d 5QC38AA (Trắng)

Loa vi tính hiệu Creative SBS A35

Máy bộ HP S01-pF0101d 7XE20AA

Bình giữ nhiệt Inox 

Máy bộ HP S01-pF0102d 7XE21AA

Bình giữ nhiệt Inox 

Máy bộ HP S01-pF0106d 7XE25AA

Bình giữ nhiệt Inox 

Máy bộ HP S01-pF0303d 7XE48AA

Bình giữ nhiệt Inox 

Máy bộ HP ProDesk 400 G6 MT 7YH20PA

Bình giữ nhiệt Inox 

Máy bộ HP ProDesk 400 G6 MT 7YH24PA

Bình giữ nhiệt Inox 

Máy bộ HP ProDesk 400 G6 MT 7YH26PA

Bình giữ nhiệt Inox 

Máy bộ HP ProDesk 400 G6 MT 7YH38PA

Bình giữ nhiệt Inox 

Máy bộ HP ProDesk 400 G6 9FX89PA

Bình giữ nhiệt Inox