Danh mục sản phẩm

TẾT PHÚ QUÝ CÙNG Ổ CỨNG SAMSUNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 4/2 đến 28/2/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Khách hàng sẽ nhận được ngay Dù và Mũ bảo hiểm khi mua các sản phẩm ổ cứng Samsung.

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 870QVO MZ-77Q1T0BW  Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG 870QVO MZ-77Q2T0BW  Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 4TB SAMSUNG 870QVO MZ-77Q4T0BW Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 8TB SAMSUNG 870QVO MZ-77Q8T0BW  Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E1T0BW) Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E2T0BW) Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 4TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E4T0BW) Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG 860 EVO (MZ- N6E500BW) Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-N6E1T0BW) Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 860PRO (MZ-76P1T0BW) Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG 860PRO (MZ-76P2T0BW) Mũ bảo hiểm
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 250GB M2 PCIe 4.0 MZ-V8P250BW Dù 
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 500GB M2 PCIe 4.0 MZ-V8P500BW Dù 
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG 970 EVO PLUS (MZ-V7S500BW) Dù 
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG 970 EVO PLUS (MZ-V7S1T0BW) Dù 
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG 970 EVO PLUS (MZ-V7S2T0BW) Dù 
Ổ cứng SSD 250GB Samsung T5 Dù 
Ổ cứng SSD 1TB Samsung T5 Dù 
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC500S/WW Dù 
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC500K/WW Dù 
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC1T0K/WW Dù 
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC2T0K/WW Dù 
Ổ cứng SSD 2TB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC2T0S/WW Dù 
Ổ cứng 500GB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC500R/WW Dù 
Ổ cứng 500GB  SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC500H/WW Dù 
Ổ cứng 500GB  SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC500T/WW Dù 
Ổ cứng 1TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC1T0R/WW Dù 
Ổ cứng 1TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC1T0H/WW Dù 
Ổ cứng 1TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC1T0T/WW Dù 
Ổ cứng 2TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC2T0R/WW Dù 
Ổ cứng 2TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC2T0H/WW Dù 
Ổ cứng 2TB SAMSUNG Portable T7 Non Touch MU-PC2T0T/WW Dù