Danh mục sản phẩm

TẾT THẬT VUI - QUÀ THẬT CHẤT

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/01/2023 đến 31/01/2023 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi: Mua ổ cứng Western Digital nhận ngay Balo

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Ổ cứng HDD 4TB Western Digital My Book WDBBGB0040HBK-SESN Balo
Ổ cứng HDD 6TB Western Digital My Book WDBBGB0060HBK-SESN Balo
Ổ cứng HDD 8TB Western Digital My Book WDBBGB0080HBK-SESN Balo
Ổ cứng gắn ngoài HDD 12TB Western Digital My Book WDBBGB0120HBK-SESN Balo
Ổ cứng gắn ngoài HDD 14TB Western Digital My Book WDBBGB0140HBK-SESN Balo
Ổ cứng gắn ngoài HDD 16TB Western Digital My Book WDBBGB0160HBK-SESN Balo
Ổ cứng gắn ngoài HDD 18TB Western Digital My Book WDBBGB0180HBK-SESN Balo
Ổ cứng HDD 16TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0160JBK-SESN Balo
Ổ cứng HDD 20TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0200JBK-SESN Balo
Ổ cứng HDD 24TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0240JBK-SESN Balo
Ổ cứng HDD 28TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0280JBK-SESN Balo
Ổ cứng HDD 2TB Western Digital Black P10 Game Drive WDBA2W0020BBK-WESN Balo
Ổ cứng HDD 3TB Western Digital Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0030BBK-WESN Balo
Ổ cứng HDD 4TB Western Digital Black P10 Game Drive WDBA3A0040BBK-WESN Balo
Ổ cứng HDD 5TB Western Digital Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0050BBK-WESN Balo
Ổ cứng HDD 5TB Western Digital Black P10 Game Drive WDBA3A0050BBK-WESN Balo
Ổ cứng HDD 8TB Western Digital Black D10 Game Drive WDBA3P0080HBK-SESN Balo
Ổ cứng HDD 12TB Western Digital Black D10 Game Drive For Xbox WDBA5E0120HBK-SESN Balo